آیین‌نامه وظایف و اختیارات شورای عالی تأمین اجتماعی

0

45+

آیین‌نامه وظایف و اختیارات شورای عالی تأمین اجتماعی

( آیین‌نامه های قانون تأمین اجتماعی )(ماده 1 الی 7)

خرید

رایگان

توضیحات

آیین نامه تامین اجتماعی

ماده1. شوراى عالى تأمین‌اجتماعى برطبق قانون حمایت کارمندان از اثرات ناشى از پیرى، ازکارافتادگى و فوت قانون مزبور را تهیه خواهد نمود که به‌موجب آن امکان ایجاد صندوق‌ با توجه به‌نوع کار مؤسسات و مشخصات اجتماعى افراد مورد حمایت پیش‌بینى گردد.

ماده2. شوراى عالى تأمین‌اجتماعى به‌جهت نظارت بر حسن اجراى قانون حمایت کارمندان از پیرى، ازکارافتادگى و فوت صندوق‌هاى حمایت کارمندان مورد بازرسى قرار خواهد داد و درصورتى‌که نواقصى در کار آن‌ها مشاهده شود ضمن صدور دستورالعمل‌هاى لازم مهلت مناسبى براى رفع نواقص مزبور تعیین خواهد نمود.

ماده3. هر یک از صندوق ها که مقررات قانونى و یا دستورالعمل‌هاى شوراى عالى تأمین‌اجتماعى را رعایت نکند شورا پس از رسیدگى و احراز اطمینان از این امر از وزارت کار و امور اجتماعى خواهد خواست که نماینده تام الاختیارى از طرف خود براى اداره صندوق تعیین نماید.

ماده4. شوراى عالى تأمین‌اجتماعى در مورد ترتیب استفاده از ماده 6 قانون حمایت کارمندان از پیرى، ازکارافتادگى و فوت و یا انتقال این وجوه به صندوق مربوط و تعیین بهترین نحوه استفاده بیمه‌شدگان از مزایاى مربوط هم‌چنین براى تعیین مناسب‌ترین نحوه بهره‌بردارى از منابع مالى صندوق‌هاى حمایت کارمندان مطالعات و بررسى‌هاى لازم را به‌عمل خواهد آورد.

ماده5. شوراى عالى تأمین‌اجتماعى نسبت به تعمیم مقررات تأمین‌اجتماعى که شوامل مقررات حمایتى مربوط به ازکارافتادگى، پیرى، فوت و سایر موارد تأمین‌اجتماعى است به افراد و طبقاتى که از آن برخوردار نیستند براساس گزارش کمیته‌هاى فنى بررسى نموده و تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.

متن کامل آیین نامه تامین اجتماعی توسط تیم محتوای شرکت ساختاردانش‌پاشا با برند حسابداری آپاداس تهیه شده، و به‌صورت رایگان در بالای صفحه قرار داده شده است.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}