فرم پروپوزال

"(ضروری)" indicates required fields

نوع واحد تجاری
نوع فعالیت
درخواست فعالیت حسابداری:
واحد مالی دارد
پرسنل مالی دارد
مدیر مالی دارد
پیمانکار دارد
نرم افزار مالی دارد
تسهیلات دارد
سهام پذیره شده در بورس
بیمه نامه مسئولیت مدنی
بیمه نامه آتش سوزی
موارد درخواستی:
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .