دوره‌های حسابداری آپاداس

دوره حسابداری مقدماتی

دوره حسابداری مقدماتی – مدیریت مالی هوشمندتر

251
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
دوره ویژه حسابداری بازرگانی

دوره ویژه حسابداری بازرگانی

جامع‌ترین دوره برای حسابدارانی  که میخواهند به حسابداری بازرگانی مسلط شوند.

 • مبانی حسابداری بازرگانی
 • حسابداری مالی
 • مالیات
 • حسابداری مدیریت
 • حسابداری بازرگانی
 • آشنایی با دارایی‌های‌ثابت
 • مجموعه مقررات ارزی
برای مشاوره رایگان کلیک کنید

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
8,999,000 تومان
8,999,000 تومان
دوره تعالی حسابداری ویژه ارتقای حسابداران

دوره تعالی حسابداری ویژه ارتقای حسابداران (حضوری و آنلاین)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
99,900,000 تومان
99,900,000 تومان
دوره ویژه تحریر دفاتر قانونی

دوره ویژه تحریر دفاتر قانونی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
2,249,000 تومان
2,249,000 تومان
دوره حسابداری برای مدیران غیر مالی و مدیران صنعتی

دوره ویژه حسابداری برای مدیران صنعتی و غیرمالی

جامع‌ترین دوره برای مدیرانی  که میخواهند به مباحث حسابداری آشنا شوند.

 • مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی سازمان مدیریت صنعتی
 • دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 • دانلود رایگان کتاب مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
برای مشاوره رایگان کلیک کنید

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
30,000,000 تومان
30,000,000 تومان
دوره آموزش قوانین تجارت ویژه حسابداران

دوره آموزش قوانین تجارت ویژه حسابداران

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
7,499,000 تومان
7,499,000 تومان
دوره کاربردی تهیه و ارسال لیست بیمه

دوره کاربردی تهیه و ارسال لیست بیمه

دوره کاربردی تهیه و ارسال لیست بیمه حقوق پرسنل 

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
2,249,000 تومان
2,249,000 تومان
دوره کاربردی تهیه و ارسال مالیات حقوق پرسنل

دوره کاربردی تهیه و ارسال مالیات حقوق پرسنل

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
2,249,000 تومان
2,249,000 تومان
دوره کاربردی نرم‌افزارهای مالی

دوره کاربردی نرم‌افزارهای مالی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
5,999,000 تومان
5,999,000 تومان
دوره کاربردی اکسل ویژه حسابداران

دوره کاربردی اکسل ویژه حسابداران

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
8,999,000 تومان
8,999,000 تومان
دوره کاربردی بودجه‌ریزی عملیاتی

دوره کاربردی بودجه‌ریزی عملیاتی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
8,999,000 تومان
8,999,000 تومان
دوره ستارگان حسابداری ویژه حسابداران

دوره حضوری ستارگان حسابداری ویژه حسابداران

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
29,900,000 تومان
29,900,000 تومان
دوره دروازه حسابداری ویژه کلیه علاقمندان

دوره دروازه حسابداری ویژه کلیه علاقمندان (حضوری و آنلاین)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
تومان
تومان
دوره جامع تهیه صورت‌های مالی

دوره جامع تهیه صورت‌های مالی

دوره جامع تهیه صورت‌های و کاربرد نسبت‌های مالی برای تجزیه و تحلیل آن 

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
8,999,000 تومان
8,999,000 تومان
دوره کاربردی استانداردهای حسابداری

دوره کاربردی استانداردهای حسابداری

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
5,999,000 تومان
5,999,000 تومان
دوره جامع حسابداری صنعتی

دوره جامع حسابداری صنعتی

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
11,999,000 تومان
11,999,000 تومان
دوره جامع خزانه‌داری

دوره جامع خزانه‌داری

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
7,499,000 تومان
7,499,000 تومان
دوره کاربردی استقرار کدینگ حسابداری

دوره کاربردی استقرار کدینگ حسابداری

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
5,999,000 تومان
5,999,000 تومان
دوره ویژه حسابداری دارایی‌های ثابت

دوره ویژه حسابداری دارایی‌های ثابت

جامع‌ترین دوره برای حسابدارانی  که میخواهند به اموال و دارایی ثابت مسلط شوند.

 • تعریف دارایی و استقرار آن
 • صفر تا صدر ورود و خروج دارایی‌های ثابت
 • استهلاک
 • سایر اسناد دارایی‌ ثابت و کزارش‌های آن
برای مشاوره رایگان کلیک کنید

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
7,499,000 تومان
7,499,000 تومان
دوره ویژه انبار و حسابداری انبار

دوره ویژه انبار و حسابداری انبار

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت
7,499,000 تومان
7,499,000 تومان

توضیحات