آموزش استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری شماره هفت 7

استاندارد حسابداری شماره 7 (حسابداری مخارج تحقیق و توسعه)

 

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری شماره 42 (اندازه‌گیری ارزش منصفانه)

استاندارد حسابداری شماره 42 (اندازه‌گیری ارزش منصفانه)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری 41 (افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر)

استاندارد حسابداری 41 (افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری شماره 40 (مشارکت‌ها)

استاندارد حسابداری شماره 40 (مشارکت‌ها)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری شماره 39 (صورت‌های مالی تلفیقی)

استاندارد حسابداری شماره 39 (صورت‌های مالی تلفیقی)

استانداردهای حسابداری به مجموعه‌ای از قواعد و رویه‌هایی گفته می‌شود که اساس سیاست‌های حسابداری و شیوه انجام آن می‌باشد. به عبارتی دیگر استانداردهای حسابداری، قوانین لازم بر چگونگی انجام کارِ حسابداری را وضع می‌نمایند.وظیفه اصلی استانداردهای حسابداری شفافیت‌های گزارش مالی در تمامی کشورها می‌باشد. استانداردهای حسابداری توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی تنظیم می‌گردد که این استانداردها توسط این هیئت تغییر و ابلاغ می‌گردد.موسسه حسابداری آپاداس فایل pdf استانداردهای حسابداری را ارائه داده است و به‌صورت رایگان می‌توانید دانلود کنید.

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری شماره 38 (ترکیب‌های تجاری)

استاندارد حسابداری شماره 38 (ترکیب‌های تجاری)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری شماره 37 (افشای ابزارهای مالی)

استاندارد حسابداری شماره 37 (افشای ابزارهای مالی)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری شماره 36 (ارائه ابزارهای مالی)

استاندارد حسابداری شماره 36 (ارائه ابزارهای مالی)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری شماره 35 (مالیات بر درآمد)

استاندارد حسابداری شماره 35 (مالیات بر درآمد)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری شماره 34 (رویه‌های حسابداری تغییر در بر آوردهای حسابداری و اشتباهات)

استاندارد حسابداری شماره 34 (رویه‌های حسابداری تغییر در بر آوردهای حسابداری و اشتباهات)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری شماره 33 (مزایای بازنشستگی کارکنان)

استاندارد حسابداری شماره 33 (مزایای بازنشستگی کارکنان)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری شماره 32 (کاهش ارزش دارایی‌ها)

استاندارد حسابداری شماره 32 (کاهش ارزش دارایی‌ها)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری شماره 31 (دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش عملیات متوقف شده)

استاندارد حسابداری شماره 31 (دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش عملیات متوقف شده)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری شماره 30 (سود هر سهم)

استاندارد حسابداری شماره 30 (سود هر سهم)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری شماره 29 (فعالیت‌های ساخت املاک)

استاندارد حسابداری شماره 29 (فعالیت‌های ساخت املاک)

استانداردهای حسابداری به مجموعه‌ای از قواعد و رویه‌هایی گفته می‌شود که اساس سیاست‌های حسابداری و شیوه انجام آن می‌باشد. به عبارتی دیگر استانداردهای حسابداری، قوانین لازم بر چگونگی انجام کارِ حسابداری را وضع می‌نمایند.وظیفه اصلی استانداردهای حسابداری شفافیت‌های گزارش مالی در تمامی کشورها می‌باشد. استانداردهای حسابداری توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی تنظیم می‌گردد که این استانداردها توسط این هیئت تغییر و ابلاغ می‌گردد.موسسه حسابداری آپاداس فایل pdf استانداردهای حسابداری را ارائه داده است و به‌صورت رایگان می‌توانید دانلود کنید.

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیت‌های بیمه عمومی)

استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیت‌های بیمه عمومی)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری شماره 27 (طرح‌های مزایای بازنشستگی)

استاندارد حسابداری شماره 27 (طرح‌های مزایای بازنشستگی)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری شماره 26 (فعالیت‌های کشاورزی)

استاندارد حسابداری شماره 26 (فعالیت‌های کشاورزی)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری شماره 25 (گزارش‌گری برحسب قسمت‌‌های مختلف)

استاندارد حسابداری شماره 25 (گزارش‌گری برحسب قسمت‌‌های مختلف)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

استاندارد حسابداری شماره 24 (گزارش‌گری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری)

استاندارد حسابداری شماره 24 (گزارش‌گری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری)

1
تعداد فـروش
100%
رضاـــیت

رایگان

توضیحات

مبنای آموزش استانداردهای حسابداری، تهیه استاندارد های حسابداری می‌باشد. لیست استانداردهای حسابداری براساس مفاهیم‌ نظری گزارش‌گری‌ مالی تدوین شده است. مفاهیم‌ نظری با هدف ایجاد استانداردهای‌ حسابداری هماهنگ توسط کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری تهیه و در ضمیمه مجموعه ارائه شده است.

استانداردهای حسابداری و دامنه‌کاربرد آن

دامنه‌ کاربرد استانداردهای‌ حسابداری، تهیه صورت‌های‌ مالی با هدف ارائه اطلاعات‌ مفید درمورد وضعیت‌ مالی، نتایج‌ مالی و انعطاف‌پذیری‌ مالی واحد تجاری برای تصمیم‌گیری تنظیم شده است.

استانداردهای‌ حسابداری درمورد صورت‌های‌ مالی کلیه شرکت‌های‌ تجاری (انتفاعی) صرف‌ نظر از این‌که به‌صورت خصوصی فعالیت می‌کنند، اعمال می‌شود. اگر چه استانداردها برای واحدهایی است که با هدف سودآوری کار می‌کنند، اما عمدتاً برای واحدهای‌ غیرانتفاعی با تغییرات قابل‌ توجه اعمال می‌شود.

واحدهای‌ تجاری‌ خارجی متعلق‌ به واحدهای‌ اقتصادی‌ ایرانی، مشروط‌ بر این‌که در تهیه و ارائه صورت‌های‌ مالی تابع قوانین‌ و مقررات حسابداری (قوانین حسابداری) محلی باشند، ملزم‌ به رعایت‌الزامات استانداردهای‌ حسابداری‌ ایران نیستند. اما درمواردی که واحد تجاری، واحد فرعی یک ‌سرمایه‌گذار ایرانی است، صورت‌های‌ مالی واحدفرعی باید براساس استانداردهای‌ حسابداری‌ ایران برای استفاده در تهیه صورت‌های‌ مالی تلفیقی تهیه شود.

اهمیت آموزش استانداردهای حسابداری

آموزش استاندارد های حسابداری بسیار مهم است. همان‌گونه که ذکر شد “شباهت داده‌ها و تجزیه‌ و تحلیل صحیح” دلیل‌ اصلی تنظیم استانداردهای‌ حسابداری است. اما فلسفه‌های این استانداردها، در مورد مذکور خلاصه نمی‌شود و عوامل دیگری نیز وجود دارند که عبارتنداز:

  • استانداردها به حسابداران روش کار می‌دهد.
  • استانداردها برای حسابداران چهارچوب تعیین می‌کنند.
  • استانداردها یک قالب‌یکسان برای سیاست‌مالی تعیین می کنند.
  • استانداردها قوانینی را برای موقعیت‌های‌خاص ارائه می‌کنند.
  • استانداردها از تصمیمات تعیین‌درآمد (رسمی و غیررسمی) پیروی می‌کنند.
  • استانداردها نقش ویژه‌ای در ارزیابی دارایی‌ها دارند.

آموزش استانداردهای حسابداری به صورت مجازی

قدم اول کار با استانداردهای‌ حسابداری، آموزش می‌باشد، که معمولاً می‌تواند به‌صورت:

آموزش مجازی استانداردهای حسابداری با مثال توسط آپاداس که مرجع آموزش حسابداری در تبریز می باشد، دوره کاربردی آموزش استانداردهای حسابداری یا آموزش استاندارد شماره 1 حسابداری(ارائه صورت‌های مالی) ویا استاندارد 34 حسابداری و همچنین سایر استانداردها در انتهای این صفحه و ازطریق مطالعه آن باشد.

دانلود آموزش استانداردهای حسابداری

آموزشگاه ساختاردانش‌پاشا با برند آپاداس، PDF استانداردهای‌ 42گانه‌ حسابداری‌ ایران را به صورت رایگان ‌و به زبان ساده جهت راحتی شما عزیزان، در دسترس دانلود قرار داده‌ است.

خوشحال می‌شویم بانظرات ارزشمند خود، موجب دل‌گرمی مجموعه حسابداری آپاداس در تولیدمحتوا باشید.