آیین‌نامه اجرایی بند5 جز(ب)ماده واحده قانون اصلاح تبصره2

0

45+

آیین‌نامه اجرایی بند5 جز(ب)ماده واحده قانون اصلاح تبصره2

1

خرید

رایگان

توضیحات

آیین نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی‌مشاغل‌

طبق آیین نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی‌مشاغل‌ سخت، کارهاى سخت و زیان‌آور کارهایى است که در آن عوامل فیزیکى، شیمیایى، مکانیکى، بیولوژیکى محیطِ کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغالِ بیمه شده، تنشى به مراتب بالاتر از ظرفیت‌هاى طبیعى (جسمى و روانى) در وى ایجاد مى‌شود که نتیجه آن بیمارى شغلى و عوارض ناشى از آن باشد.

مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم مى‌شوند:

  • الف
    مشاغلى که صفت سخت و زیان‌آور با ماهیت شغلى وابستگى دارد اما مى‌توان با به‌کارگیرى تمهیدات بهداشتى، ایمنى و تدابیر فنى مناسب توسط کارفرما سختى و زیان‌آورى آن‌ها را حذف نمود.
  • ب
    مشاغلى که ماهیتاً سخت و زیان‌آور بوده و با به‌کارگیرى تمهیدات بهداشتى، ایمنى و تدابیر فنى توسط کارفرما، سخت و زیان‌آورى آن‌ها کاهش یافته ولى کماکان سخت و زیان‌آورى آن‌ها حفظ مى‌گردد.

کارگران موضوع قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران، و جنگ تحمیلی، و معلولین عادي و شاغلین سخت و زیان‌آور مصوب 1367 و اصلاحات بعدي آن و قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 که شاغل در دستگاه‌هاي اجرایی) وزارت‌خانه ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتی، شهرداري‌ها، بانک‌ها و سازمان‌هایی که شمول حکم بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است) می‌باشند، در مورد بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول این آیین‌نامه خواهند بود. اجراي این تبصره در مورد نیروهاي مسلح منوط به اذن مقام معظم فرماندهی کل قوا می‌باشد.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}