آیین نامه بیمه و بازنشستگی کارکنان سازمان

0

45+

آیین نامه بیمه و بازنشستگی کارکنان سازمان

خرید

تومان

تومـــــــــــان

توضیحات

آیین‌نامه اجرایی مزایای بازنشستگی

کارکنان ثابت، قراردادى و روزمزد حکمى سازمان و هم‌چنین افراد خانواده بلافاصل آن‌ها به‌شرح مندرج در قانون بیمه‌هاى‌اجتماعى به‌ترتیب مقرر در آیین‌نامه اجرایی مزایای بازنشستگی از مزایاى بیمه‌هاى‌اجتماعى استفاده خواهند کرد.

افراد دیگرى که با استفاده از اعتبارات مربوطه در واحدهاى سازمان به‌کار گمارده مى‌شوند و هم‌چنین افراد خانواده بلافصل مشمول مقررات عمومى قانون بیمه‌هاى‌اجتماعى بوده و ازطریق شعبه نمایندگى مربوطه مانند سایر بیمه‌شدگان از کمک‌هاى‌قانون استفاده خواهند کرد.

کارکنان دولت که به سازمان منتقل یا مأمور خدمت مى‌شوند مشمول مقررات بیمه جزئى قرار خواهند گرفت و خود و افراد خانواده بلافصل آنان از کمک‌هاى درمانى که در آیین‌نامه اجرایی مزایای بازنشستگی مقرر گردیده است، استفاده خواهند کرد و در سایر موارد نیز مانند بیمه‌شدگان مرحله اول درباره آنان عمل خواهد شد.

افراد زیر مشمول این آیین‌نامه نبوده و حق بیمه از حقوق یا حق‌الزحمه آن‌ها کسر نخواهد شد:

  • الف
    کارمندان رسمى دولت یا سایر مؤسسات که خدمت آنان در سازمان به صورت انتقام یا مأموریت نبوده و فقط فوق‌العاده سازمانى دریافت می‌دارند.
  • ب
    افرادى که به‌موجب قرارداد خارج از واحدهاى سازمان براى سازمان خدمت می‌نمایند.
  • ج
    وکالى دعاوى سازمان

تیم محتوای ساختاردانش‌پاشا با برند حسابداری آپاداس آیین نامه مزبور و سایر آیین نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی را جهت استفاده شما عزیزان به‌صورت رایگان در سایت قرار داده است.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}