آیین‌نامه اجرایی قانون‌الحاق یک تبصره به ماده(38)قانون تأمین اجتماعی

0

45+

آیین‌نامه اجرایی قانون‌الحاق یک تبصره به ماده(38)قانون تأمین اجتماعی

1

خرید

رایگان

توضیحات

ماده 38 قانون تامین اجتماعی

کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی و (29) قانون بیمه‌هاى اجتماعى سابق مکلف‌اند:

کلیه مطالبات سازمان تأمین اجتماعى (که در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به اختصار سازمان نامیده مى‌شود) از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور را برابر مفاد ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (38) قانون تأمین 1372 پس از درخواست سازمان از محل (5)% کل /2/ اجتماعى مصوب 26 کارکرد و آخرین قسط نگه‌دارى شده، به سازمان پرداخت نمایند.

کلیه کارفرمایان مشمول این آیین‌نامه مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت (3) ماه از تاریخ الزم‌الاجراشدن ماده 38 قانون تامین اجتماعی، فهرست کامل پیمان‌هاى موضوع ماده یک (که از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یک سال گذشته است) را با مشخص نمودن شماره و تاریخ پیمان، نام پیمان‌کار و مهندسین مشاور، به سازمان تأمین اجتماعى ارایه نمایند و درمورد اعلام مبلغ کل کارگر پیمان (شامل ارزى و ریالى)، میزان (5)% و آخرین قسط موضوع مواد (38) قانون تأمین اجتماعى و (29) قانون بیمه‌هاى اجتماعى سابق نگه‌دارى شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان، محل اجراى کار و شرح مختصرى از موضوع پیمان، نحوه تهیه مصالح) به‌عهده کارفرما، پیمان‌کار و یا هردو و آخرین اقامت‌گاه قانونى پیمان‌کار و مهندسین‌مشاور با سازمان همکارى نمایند. در مورد قراردادهایى که پس از ابلاغ این آیین‌نامه خاتمه مى‌یابند، یا تعلیق یا فسخ مى‌گردند درصورت عدم ارایه مفاصا حساب از سوى پیمانکار ظرف یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد، کارفرما مکلف است مراتب را ظرفیک ماه به سازمان اعلام نماید.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}