استاندارد حسابداری شماره 34 (رویه‌های حسابداری تغییر در بر آوردهای حسابداری و اشتباهات)

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 34 (رویه‌های حسابداری تغییر در بر آوردهای حسابداری و اشتباهات)

1

خرید

رایگان

توضیحات

هدف استاندارد 34 حسابداری

هدف استاندارد 34 حسابداری، تجويز معیارهای انتخاب و تغییر رويه‌های‌حسابداری، و نیز نحوه عمل‌حسابداری و افشای‌تغییر در رويه‌های‌حسابداری، تغییر در برآوردهای‌حسابداری و اصلاح‌اشتباهات است. هدف استاندارد شماره 34، بهبود مربوط‌بودن و قابلیت‌اتكای صورت‌های‌ مالي واحدتجاری، و قابلیت‌مقايسه صورت‌های‌مالي درطول‌زمان و با صورت‌های‌مالي ساير واحدهای‌تجاری است.

الزامات افشای مربوط به رويه‌های‌حسابداری، به‌استثنای الزامات افشای مربوط به تغییر در رويه‌های‌حسابداری، در استاندارد‌حسابداری۱ ارائه صورت‌های‌مالي تعیین شده است.

استاندارد 34 حسابداری (رویه‌های حسابداری تغییر در بر آوردهای حسابداری و اشتباهات)

دامنه كاربرد استاندارد 34

استاندارد 34 حسابداری بايد برای انتخاب و به‌كارگیری رويه‌های‌حسابداری و نحوه به‌حساب گرفتن تغییر در رويه‌های‌حسابداری، تغییر در برآوردهای‌حسابداری و اصلاح اشتباهات دوره‌های قبل به‌كار گرفته شود.

آثار مالیاتي اصلاح اشتباهات دوره‌های قبل و تعديلات ناشي از تسری تغییر در رويه‌های‌حسابداری به دوره‌های قبل، طبق‌ استانداردحسابداری۳۵ مالیات‌بردرآمد، به‌حساب منظور و افشا مي‌شود.

تعاريف استاندارد ۳۴ حسابداری

استاندارد 34 حسابداری ، اصطلاحات زير با معاني مشخص به‌كار رفته است:

رويه‌های حسابداری در استاندارد 34 حسابداری عبارت از اصول، مباني، میثاق‌ها، قواعد و روش‌های مشخصي است كه توسط واحدتجاری در تهیه و ارائه صورت‌های‌مالي به‌كار گرفته مي‌شود.

تغییر در برآورد حسابداری، تعديل مبلغ دفتری دارايي يا بدهي، يا مصرف ادواری يک دارايي است، كه ناشي از ارزيابي وضعیت‌فعلي و منافع و تعهدات آتي مورد انتظار مربوط به دارايی‌ها و بدهی‌ها مي‌باشد. تغییر در برآوردهای حسابداری، ناشي از اطلاعات‌جديد يا پیشرفت‌های‌جديد است و درنتیجه، اصلاح‌اشتباه محسوب نمي‌شود.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}