دوره جامع حسابداری صنعتی

0

45+

دوره جامع حسابداری صنعتی

1

خرید

11,999,000 تومان

تومـــــــــــان

پیشنمایش

مدت زمان دوره:

مدت زمان دوره:

آخرین آپدیت

پشتیبانی رایگان

پشتیبانی 24 ساعته

پخش!

پخش!

قفل!

قفل!

توضیحات

دوره حسابداری صنعتی:

به‌نظر شما، مهم‌ترین و جذاب‌ترین بخشِ حسابداری چیست؟ قطعاً حسابداری‌صنعتی بهای‌تمام‌شده،  زیرا رشته‌ای است که علاقه‌مندان زیادی دارد؛ و هر حسابداری آرزو دارد که ‌عنوان کارشناسی حرفه‌ای حسابداری‌ بهای‌تمام‌شده را به‌دست آورد.

اصول حسابداری‌صنعتی برمبنای شناسایی و محاسبه هزینه‌ها شکل گرفته‌است، و کنترلِ آن نیازمندِ تخصص، تجربه و تبحّر خاصی می‌باشد. در حالت کلی حسابداران برای تهیه فرمول بهای‌تمام‌شده کالای‌فروش‌رفته در شرکت‌تولیدی، فرمول محاسبه بهای‌تمام‌شده خدمات، فرمول محاسبه بهای‌تمام‌شده کالای‌ساخته‌شده و فرمول محاسبه قیمت‌تمام‌شده محصول، به قواعد حاکم بر این‌رشته نیاز دارند.

اصولاً برای هر‌شرکتی، وجود حسابدار الزامی‌است. هم‌چنین هر بنگاه‌اقتصادی، به حسابداری که مبلغ بهای‌تمام‌شده را محاسبه نماید، نیاز دارد. بنابراین حسابدار این بخش باید به‌مواردی اعم‌از: محاسبه بهای‌تمام‌شده کالای‌فروش‌رفته در روش‌ادواری، نحوه محاسبه بهای‌تمام‌شده محصول‌تولیدی در اکسل، فرمول محاسبه بهای‌تمام‌شده در اکسل، جدول بهای‌تمام‌شده کالای‌ساخته‌شده، بهای‌تمام‌شده ابتدای‌دوره، تفاوت بهای‌تمام‌شده کالای‌ساخته‌شده و فروش‌رفته آشنا باشد. برای انجام موارد فوق، شخص موردِنظر باید به مفاهیم کاربردی حسابداری‌صنعتی آشنایی کامل داشته و براساس متغیرها، فعالیت خود را انجام دهد.

اگر هدف فردی، پیشرفت در شغل‌حسابداری باشد، قطعاً باید اشراف کامل به بهای‌تمام‌شده، اکسل حسابداری صنعتی و کدینگ حسابداری صنعتی داشته باشد. این تخصص تنها با آموزش صفر تا صد حسابداری صنعتی و شرکت در دوره حسابداری صنعتی به‌دست می‌آید. بنابراین موسسه‌حسابداری‌آپاداس با برگزاری دوره جامع حسابداری ‌صنعتی و محاسبه بهای‌تمام‌شده برای انواع کالاوخدمات، اقدام به تربیت نیروی متخصص در این‌زمینه می‌نماید. دوره بهای تمام شده در این‌موسسه محدودیت سنی ندارد، و روش آموزش حسابداری صنعتی به‌صورت کاربردی و عملی بوده، ضمناً سرفصل‌های آن دقیقاً مطابق با بازارکار می‌باشد.

سرفصل‌های حسابداری بهای‌تمام‌شده به‌شرح زیر می‌باشد:

حسابداری صنعتی، ماهیت و هدف
 • حسابداری از دیدگاه‌های گوناگون
 • حسابداری‌مالی در مقابل حسابداری‌مدیریت
 • مدیریت و حسابداری
 • حسابداری‌صنعتی
 • اطلاعات مرتبط با هزینه‌ها برای مقاصد مدیریت
 • نقش حسابداران‌مدیریت و صنعتی در فرآیندمدیریت
 • ساختارسازمانی
 • موضوعات و عوامل عمده موثر بر حسابداری
هزینه، اصطلاحات و مفاهیم
 • تعریف هزینه
 • هزینه‌های مختلف برای مقاصد گوناگون
 • اصطلاحات و طبقه‌بندی‌های گوناگون هزینه
 • طبقه‌بندی هزینه‌ها برحسب حوزه‌های کارکرد
 • هزینه در صورت‌های‌مالی
 • گردش هزینه‌ها در شرکت‌های تولیدی
 • هزینه‌های تولید در صنایع‌خدماتی و موسسات غیرانتفاعی
 • هزینه‌های غیرتولیدی
 • ویژگی‌های اقتصادی هزینه
هزینه‌یابی و کنترل موادودستمزد
 • مواداولیه
 • سیستم‌های حسابداری ثبت موجودی‌ها
 • روش‌های مختلف هزینه‌یابی مواداولیه
 • ثبت‌های حسابداری مرتبط با هزینه‌مواد
 • ثبت و تحلیل روش‌های مختلف هزینه‌یابی مواد
 • دستمزد مستقیم
 • حسابداری دستمزد
هزینه‌یابی و کنترل هزینه سربار
 • ماهیت هزینه‌های سربار ساخت
 • ضرورت تخصیص هزینه‌های سربار ساخت
 • نحوه تخصیص هزینه‌های سربار ساخت
 • فرآیند تخصیص و انتساب هزینه‌های سربار ساخت
 • تخصیص ثانویه هزینه‌های سربار
 • جذب یا تخصیص هزینه‌های سربار ساخت به محصولات و سفارش‌ها
 • انتخاب سطح فعالیت
 • احتساب یا حذف هزینه‌های سربار ساخت
 • محاسبه نرخ از پیش تعیین‌شده برای جذب هزینه‌های سربار
 • هزینه‌های واقعی سربار ساخت
 • هزینه‌های سربار جذب‌شده و مبلغ اضافه یا کسر جذب هزینه‌های سربار
 • انتخاب مناسب‌ترین نرخ جذب هزینه‌های سربار
 • مفاهیم جدید در مورد نرخ‌های جذب هزینه‌های سربار
سیستم هزینه‌یابی سفارش کار
 • هزینه‌یابی محصول در موسسات غیرتولیدی
 • گردش هزینه‌ها در موسسات تولیدی
 • انواع سیستم‌های هزینه‌یابی محصول
 • گردآوری و انباشت هزینه‌ها در سیستم هزینه‌یابی سفارش‌کار
 • هزینه‌های کیفیت و حسابداری ضایعات
 • نحوه حسابداری ضایعات مواداولیه، ضایعات محصول و دوباره‌کاری‌ها
سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای
 • تفاوت بین سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای و سیستم هزینه‌یابی سفارش‌کار
 • گردآوری و انباشت هزینه‌ها در سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای
 • هزینه‌یابی برحسب مراحل و دوایر ساخت
 • تدوین واحد هزینه
 • گردش عینی محصول
 • حسابداری هزینه‌های موادمستقیم، دستمزدمستقیم و سربار ساخت
 • گزارش هزینه تولید
بهایابی مرحله‌ای محصولات‌مشترک و محصولات‌فرعی
 • روش ارزش‌نسبی فروش در نقطه‌تفکیک
 • روش ارزش‌برآوردی فروش در نقطه‌تفکیک – روش خالص ارزش بازیافتنی
 • روش درصد سود ناخالص ثابت
 • روش ارزش نهایی فروش
 • هزینه‌یابی محصولات فرعی
 • تصمیمات نهایی فروش محصول یا پردازش اضافی بر روی آن
بهایابی استاندارد
 • استانداردها و انحرافات موادمستقیم
 • استانداردها و انحرافات دستمزدمستقیم
 • استانداردها و انحرافات سربار ساخت
 • روش‌های ثبت حسابداری در روش هزینه‌یابی استاندارد
 • روش سوم ثبت عملیات (روش مختلط)
 • هزینه‌یابی استاندارد بک‌فلش Back Flush Standard Costing
بهایابی جذبی و تفاضلی
 • هزینه یابی جذبی (کامل)
 • هزینه یابی مستقیم (متغیر)
 • مقایسه سود عملیاتی در روش‌های هزینه‌یابی مستقیم و جذبی
 • هزینه‌یابی فرامتغیر (super variable costing)
 • تجزیه و تحلیل نقطه سربه‌سر در هزینه‌یابی جذبی
تجزیه و تحلیل بهای تمام‌شده، حجم فعالیت و سود در موسسات تک‌محصولی و چندمحصولی
 • علائم اختصاری کاربردی جهت تجزیه‌وتحلیل هزینه حجم فعالیت و سودِ آن
 • حاشیه فروش CM و نسبت آن CM%
 • تجزیه و تحلیل نقطه سربه‌سر
 • میزان فروش لازم جهت کسب سود عملیاتی ناخالص
 • اهرم عملیاتی (OL)
 • تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود در موسسات چندمحصولی

مزایای دوره جامع حسابداری صنعتی:

استفاده‌کنندگان دوره جامع حسابداری صنعتی:

نتیجه‌گیری:

آموزش عملی حسابداری بهای‌تمام‌شده در این‌موسسه، با آخرین امکانات و تجهیزات به‌روز انجام می‌شود، و تمامی مطالبِ حسابداری‌صنعتی به‌طورکامل بیان می‌گردد. هم‌چنین در پایانِ‌دوره برای دانش‌آموختگان، گواهی‌نامه معتبر ارائه می‌شود. پیش‌نیاز این دوره، آشنایی کامل به انبار و حسابداری‌انبار می‌باشد.

مهم‌ترین دستاورد ‌دوره موردنظر، کمک به دانش‌جویان برای تعیین مبلغ‌تمام شده در تمامی صنایع می‌باشد، که با آموزش بهای‌تمام‌شده در اکسل میسر می‌گردد. دانش‌پذیران با شرکت در دوره حسابداری صنعتی، می‌توانند مهارت‌های تخصصی و کاربردی لازم را کسب نموده، به پیشرفت دل‌خواه در شغل خود دست یابند، و بر این اساس توانایی راه‌اندازی و استفاده ازنرم‌افزار محاسبه قیمت‌تمام‌شده محصول را به‌دست آورند.

کماکان بزرگ‌ترین مزیت دوره مربوطه، پشتیبانی تلفنی و آنلاین در طول دوره‌آموزشی و پس از آن می‌باشد، که در هر ‌‌زمان آماده پاسخگویی به سوالات دانش‌جویان خواهدبود. ضمناً اگر شرکت‌کنندگان پس از اتمام دوره، مطالب را به‌طور کامل متوجه نشده باشند، می‌توانند مجدداً در کلاس‌ها شرکت کرده و بدون پرداخت مبلغِ اضافی، اطلاعات خود را به‌روز نمایند.

در آخر موسسه‌حسابداری‌آپاداس مفتخر است که همواره سعی نموده‌ تا به تحقق رویای علاقه‌مندان به حسابداری، که پیشرفت و ارتقا در این حوزه می‌باشد، کمک نماید.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}