حسابدار صنعتی درجه 1

0

45+

دوره حسابدارصنعتی درجه1

1

خرید

3,257,280 تومان

تومـــــــــــان

جامع‌ترین دوره برای حسابدارانی  که میخواهند به حسابداری صنعتی مسلط شوند.
 • محاسبه، ثبت و تفكيك حسابداري‌صنعتي
 •  محاسبه قيمت‌تمام‌شده
 • توانايي طرح‌وتنظيم فرم‌هاي حسابداري‌صنعتي
 • تهيه ‌و تنظيم‌بودجه براي برقراري مدل‌هاي كنترل و برنامه‌ريزي
 • ثبت و محاسبه حسابداري‌صنعتي استاندارد
برای مشاوره رایگان کلیک کنید
پیشنمایش

مدت زمان دوره:

مدت زمان دوره:

آخرین آپدیت

پشتیبانی رایگان

پشتیبانی 24 ساعته

پخش!

پخش!

قفل!

قفل!

توضیحات

معرفی دوره حسابدارصنعتی درجه1:

حسابدار درجه١ صنعتي كسي است كه علاوه بر مهارت حسابدار درجه٢ صنعتي، بتواند از عهده انجام عمليات مندرج در استاندارد برآيد، و هم‌چنين از تئوري‌هاي مربوطه اطلاعات كافي داشته باشد.

مهم‌ترین مشکل در شرکت‌های تولیدی، تعیین و محاسبه ارزش‌کالا است و سیستم حسابداری‌صنعتی نقش‌اساسی در سیاست‌گذاری مدیران ازنظر تولید و قیمت‌گذاری دارد.

یکی از وظایف اصلی حسابداری تولید اندازه‌گیری و محاسبه بهای‌تمام‌شده کالای‌تولیدی است که بدون این سیستم‌مدیریت نمی‌تواند تصمیم درستی در مورد تولید، افزایش یا بهای‌تمام‌شده کالا بگیرد.

البته لازم به‌ذکر است که حسابداری‌صنعتی تنها در شرکت‌های تولیدی کاربرد ندارد، بلکه سایر شرکت‌های اقتصادی مانند مراکزدرمانی، مراکزبیمه و سایر شرکت‌های‌خدماتی نیز می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

بهترین راه برای استفاده از حسابداری صنعتی ۱ این است که کل هزینه را قبل از تولید محاسبه کنید، مثلاً فرض کنید یک سازنده ماشین‌لباس‌شویی بین ساخت‌موتور برای خود ماشین یا خرید موتور‌آماده از یک شرکت دیگر، یکی را انتخاب می‌کند. در محاسبه این‌دو مشخص می‌شود که آیا تصمیم برای تامین این قطعه منطقی است یا خرید از شرکت‌های دیگر؟

درحال حاضر استفاده از حسابداری‌صنعتی یا تولیدی موضوع مهمی در شرکت‌ها بوده و حسابداران متخصص در حوزه حسابداری صنعتی، در بازارکار تقاضای بیش‌تری نسبت به سایر حسابداران دارند.

حسابداری صنعتی به انگلیسی Cost Accounting ترجمه می‌شود.

آموزشگاه ساختاردانش‌پاشا با برند آپاداس با رویکردی کاملاً عملی و کاربردی اقدام به آموزش حسابداری صنعتی می‌نماید. هم‌چنین در دوره حسابداری صنعتی، اساتید مجرب و متخصص تدریس می‌نمایند. در دوره جاری ثبت های حسابداری تولیدی به‌صورت کامل بیان می‌شود؛ و مدرک حسابداری فنی حرفه‌ای پس از پایان‌دوره و قبولی در آزمون، تقدیم دانشجویان می‌گردد.

برای شرکت در این دوره، حداقل تحصیلات دیپلم مورد نیاز بوده و حسابدارصنعتی‌مقدماتی پیش‌نیاز دوره حسابدارصنعتی درجه1 می‌باشد. دوره‌فوق طی 55 ساعت‌نظری و 95ساعت‌عملی پس از تکمیل ظرفیت برگزار می‌گردد.

سرفصل آموزش حسابدارصنعتی درجه1 به‌شرح زیر می‌باشد:

توانايي محاسبه، ثبت و تفكيك حسابداري‌صنعتي
 • آشنايي با حسابداري‌صنعتي و مفهوم آن
 • آشنايي با هدف‌هاي حسابداري‌صنعتي:
 1. تجزيه و تحليل و نقش حسابداري صنعتي در پيشبرد نيازهاي اقتصادي
 2. تعريف موسسات‌صنعتي، تجاري و خدماتي
 3. تعريف موسسات و شخصيت‌هاي‌حقوقي
 • آشنايي با اختلاف بين حسابداري‌صنعتي و حسابداري‌مالي
 • شناسايي اصول محاسبه، ثبت‌وتفكيك امور حسابداري‌صنعتي
توانايي ترسيم نمودارسازماني درجهت وظايف و مسئوليت‌هاي مديران در واحدهاي‌اقتصادي
 • آشنايي با تعريف‌مديريت و فرآيندهاي آن:
 1. سازمان
 2. مديريت
 3. اختيار و مسئوليت
 4. برنامه‌ريزي
 5. سازمان‌دادن
 6. هماهنگي
 7. كنترل‌ونظارت
 8. هدايت
 9. تصميم‌گيري
 • آشنايي با نمودارسازماني و روابط درون‌سازماني
 • شناسايي اصول ترسيم نمودارسازماني
توانايي محاسبه قيمت‌تمام‌شده
 • آشنايي با كالا و انواع آن
 • آشنايي با عمليات‌توليدي و قيمت‌تمام‌شده كالا:
 1. تعريف‌كالا و سرفصل‌هاي‌عمده
 2. قيمت يا ارزش و قیمت‌تمام‌شده كالا
 • آشنايي با عوامل تشكيل‌دهنده كالا:
 1. مواد
 2. دستمزد
 3. هزينه‌هاي عمومي
 • آشنايي با هزينه، هزينه‌يابي و طبقه‌بندي هزينه‌ها:
 1. هزينه و تفاوت آن با مخارج و زيان‌ها
 • هزينه‌يابي و علت نياز به آن:
 1. طبقه‌بندي هزينه‌ها برحسب عوامل‌هزينه
 2. طبقه‌بندي هزينه برحسب فعاليت
 3. طبقه‌بندي هزينه برحسب مراحل‌ساخت يا دوايرمختلف
 4. طبقه‌بندي هزينه‌ها – برحسب عامل‌زمان
 5. طبقه‌بندي هزينه‌ها برحسب ارتباط با محصول
 6. طبقه‌بندي هزينه‌ها در ارتباط با سطح‌توليد
 7. طبقه‌بندي در ارتباط با ساير هزينه‌ها
 • شناسايي اصول محاسبه قيمت‌تمام‌شده
توانايي طرح‌وتنظيم فرم‌هاي حسابداري‌صنعتي
 • آشنايي با تشكيلات سازمان واحدتجاري:
 1. نيازهاي سيستم حسابداري‌صنعتي به اطلاعات صحيح و تفكيك‌شده
 2. چگونگي برقراري سازماني مناسب بـا نيازهـاي‌اطلاعـاتي حـسابداري‌صنعتی
 3. نيازهاي حسابدارصنعتي در جهت كسب شناخت‌دقيق از روندتوليـد و اصول‌تولید
 • آشنايي با سيستم به‌منظور برقراري روش‌هاي مناسب هزينه‌يابي خدماتي
 • شناسايي اصول طرح و تنظيم‌روش‌ها و فرم‌هاي مناسب جهـت گـردآوري اطلاعات موردنياز مديريت
توانايي تهيه ‌و تنظيم‌بودجه براي برقراري مدل‌هاي كنترل و برنامه‌ريزي
 • شناسايي اصول بودجه‌بندي:
 1. تعريف‌بودجه و تاريخچه آن
 2. بودجه‌توليد
 3. هزينه‌ودرآمد
 • شناسايي اصول تهيه‌گزارش حساب ساخت‌محصول
 • شناسايي اصول تجزيه‌وتحليل و ارزيابي‌نتايج حاصل از فعاليت‌مالي
 • آشنايي با صورت‌هاي‌مالي مقايسه‌اي
 • آشنايي با نسبت‌هاي‌مالي و انواع آن:
 1. نسبت‌هاي‌نقدينگي
 2. نسبت‌هاي‌اهرمي
 3. نسبت‌هاي‌فعاليت
 4. نسبت‌هاي‌سودآوري
توانايي تسهيم هزينه‌ها برحسب مراكز‌هزينه
 • آشنايي با مراكزهزينه و انواع آن:
 1. مراكز هزينه‌توليدي
 2. مراكز هزينه‌خدماتي
 • آشنايي با مفهوم‌تسهيم‌هزينه و مباني آن:
 1. تسهيم‌هزينه و مراحل آن
 2. روش‌هاي سرشكن‌كردن اوليه هزينه‌هاي‌سربار
 3. سرشكن‌كردن ثانوي (تسهيم‌هزينه دوايركمكي به دوايرخدماتي)
 • مباني تسهيم اقلام نمونه هزينه‌يابي عمومي به دوايرمختلف
 • شناسايي اصول تسهيم‌هزينه:
 1. اصول تسهيم هزينه
 2. اصول تسهيم مستقيم
 3. اصول تسهيم يك‌طرفه و دوطرفه ازطريق معادلات‌رياضي
توانايي تنظيم هزينه‌هاي حسابداري‌صنعتي و فرم‌هاي‌مربوطه
 • آشنايي با سيستم‌هاي‌هزينه‌يابي:
 1. هزينه‌يابي‌واقعي
 2. هزينه‌يابي استاندارد
 3. هزينه‌يابي برنامه‌ريزي
 4. هزينه‌يابي مستقيم و نهايي
 • شناسايي اصول‌گردآوري هزينه:
 1. هزينه‌يابي سفارش‌كار
 2. هزينه‌يابي مرحله‌اي
 • شناسايي اصول‌تنظيم هزينه‌هاي حسابداري‌صنعتي و فرم‌هاي‌مربوطه
توانايي محاسبه هزينه‌ها به‌روش سفارش‌كار
 • شناسايي اصول‌محاسبه هزينه‌يابي سفارشات
 • شناسايي اصول‌محاسبه حسابداري‌مواد:
 1. خريدمواد
 2. صدورمواد
 • آشنايي با فرم‌هاي لازم براي اعمال كنترل‌هاي‌داخلي و تـسهيم هزينـه‌مواد
 • شناسايي اصول‌محاسبه حسابداري‌دستمزد
 • آشنايي با هزينه‌هاي‌دستمزد و تعريف ثبت مربوطه به آن
 • آشنايي با نحوه‌تفكيك و تخصيص‌كار مربوط به سفارشـات‌مختلـف در فرم‌هاي‌لازم
 • شناسایي اصول‌محاسبه و پرداخت دستمزدتشويقي:
 1. دستمزدتشويقي براساس زمان صرفه‌جويي شده
 2. پرداخت‌دستمزد براساس سودسالانه
 • آشنايي با حسابداري سرباركارخانه:
 1. نحوه جمع‌آوري هزينه‌هاي‌عمومي در سرفصل‌هاي‌مناسب
 2. مباني جذب‌سربار
 • شناسايي اصول‌ محاسبه‌هزينه‌ها به‌روش سفارش‌كار
توانايي ثبت عمليات‌حسابداري دردفاتر
 • آشنايي با هزينه‌هاي پيش‌بيني‌شده:
 1. ترجيحات مربوط به پيش‌بيني هزينه‌ها
 2. مباني مورداستفاده
 3. سطوح‌فعاليت
 4. نرخ‌هاي جذب‌سربار
 • آشنايي با هزينه‌هاي جذب‌شده واقعي كارخانه
 • آشنايي با هزينه‌هاي‌ثابت و متغير:
 1. تعيين نرخ‌سربار
 2. مراحل حسابداري سربارواقعي كارخانه
 • آشنايي با روش‌تعيين اضافه ‌يا كسر جذب‌سربار
 • آشنايي‌با مغايرات‌سربار
 • آشنايي با حساب‌هاي دفاترمركزي و دفاتركارخانه
 • شناسايي‌اصول نحوه انتقال‌اطلاعات و انعكاس حساب‌هاي‌كلي
 • شناسايي اصول ثبت عمليات‌حسابداري دردفاتر
توانايي طبقه‌بندي و محاسبه حسابداري‌پيماني
 • آشنايي با هزينه‌يابي‌مرحله‌اي و انواع آن
 • آشنايي با ويژگي‌هاي هزينه‌يابي مرحله‌اي ازطريق دواير:
 1. جريان تسلسلي محصول
 2. جريان موازي محصول
 3. جريان انتخابي محصول
 4. اصول هزينه‌هاي‌حسابداري
 5. هزينه‌مواد
 6. هزينه‌دستمزد و سربار كارخانه در مراحل‌توليد
 • شناسايي اصول تهيه‌گزارش هزينه‌توليد
 • آشنايي با معادل آحاد تكميل‌كننده
 • شناسايي اصول انتقال هزينه‌هاي يك دايره‌توليدي به دايره بعد
 • شناسايي اصول‌محاسبه ضايعات مراحل‌توليد:
 1. مكانيزم وقوع‌ضايعات در اولين‌دايره
 2. وقوع‌ضايعات در دوايري غير از دوايره اول
 • شناسايي اصول محاسبه قيمت‌تمـام‌شـده درصـورت افـزايش‌مـواد در مراحل‌توليد:
 1. افزايش‌توليد به‌علت افزايش‌مواد در مراحل مباني‌توليد
 2. محاسبه موجودي‌كالا ابتداي‌دوره به‌روش‌ميانگين
 3. محاسبه موجودي‌كالا ابتداي‌دوره به روش (FIFO) اولین صادره از آخرين وارده و (LIFO) اولين صادره از اولين وارده
 • آشنايي با به‌كارگيري سود بين‌مراحل:
 1. منظورنمودن سود پيش‌بيني به كالاي‌توليدي در هر مرحله انتقال به مرحله‌بعد
 2. محاسبه اندوخته‌سود تحقق‌نيافته در كالاي موجود در مراحل
 • شناسايي اصول هزينه‌يابي محصولات مشترك‌و‌فرعي
 • آشنايي با هزينه‌هاي‌مشترك
 • آشنايي با محصولات‌فرعي و ويژگي‌هاي آن
 • آشنايي با محصولات‌مشترك ويژگي‌هاي آن
 • شناسايي روش‌هاي هزينه‌یابی محصولات‌مشترك و فرعي
 • شناسايي روش‌هاي تسهيم هزينه‌هاي‌مشترك
توانايي ثبت و محاسبه حسابداري‌صنعتي استاندارد
 • آشنايي با مفهوم استانداردها و موارداستفاده از آن‌ها
 • شناسايي اصول نحوه‌مختلف هزينه‌يابي‌استاندارد:
 1. هزينه‌واقعي
 2. طرز ثبت مواداوليه
 3. طرز نگاه‌داري حساب‌هاي‌استاندارد
 4. شناسايي اصول ثبت‌ومحاسبه حسابداري‌صنعتي استاندارد

دوره حسابداری فنی حرفه‌ای

آموزشگاه ساختاردانش‌پاشا با برند آپاداس جزو بهترین آموزشگاه‌های حسابداری در تبریز است. این موسسه با سابقه برگزاری دوره‌های حسابداری در سطوح مختلف دروس حسابداری اعم از: حسابداری بازار کار، حسابداری پیشرفته، حسابداری مالی، حسابداری مقدماتی، رکن آموزش کاربردی و عملی در سطح کشور است. این مجموعه بااتکا به نیروهای خلاق و توانمند توانسته افرادی تعلیم دهد که مسیر موقعیت را در حسابدار پیموده‌اند.

در فایل زیر تمام استانداردهای لازم برای آموزش شغل حسابدارصنعتی درجه1 براساس قوانین فنی‌وحرفه‌ای بارگذاری شده است.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}