آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده50 قانون تأمین اجتماعی

0

45+

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده50 قانون تأمین اجتماعی

1

خرید

رایگان

توضیحات

ماده 50 تامین اجتماعی

در ماده 50 تامین اجتماعی، مطالبات سازمان تأمین اجتماعى بابت حق بیمه، خسارات تأخیر و جریمه‌هاى نقدى ناشى از اجراى قانون تأمین اجتماعى یا قوانین سابق بیمه‌هاى اجتماعى و قانون بیمه‌هاى اجتماعى روستاییان و قانون تأمین آموزش فرزندان 101 و 108 قانون ،100 ،98، 90، 66، 46 ، کارگران و مطالبات مندرج در مواد 42 تأمین اجتماعى 2 از طریق صدور اجراییه به وسیله مسؤولین و مأمورین اجراى سازمان قابل مطالبه و وصول مى‌باشد.

طبق آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی، واحدى که در سازمان مسؤولیت عملیات اجرایى را به عهده خواهد گرفت، و به اختصار اجرا نامیده مى‌شود؛ مرجع عملیات اجرایى موضوع ماده یک ماده 50 تامین اجتماعی می‌باشد.

براساس آیین نامه ماده 50 قانون تامین اجتماعی در صورتى‌که اشخاص حقیقى یا حقوقى مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعى با اخطار کتبى سازمان ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه سازمان مطالبات قطعى شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخت آن را ندهند سازمان مى‌تواند با رعایت مفاد این آیین‌نامه علیه آن‌ها اقدام به صدور اجراییه بنماید.

شرکت ساختاردانش‌پاشا با برند حسابداری آپاداس آیین نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی را در سایت قرار داده است. شما می‌توانید آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی pdf را در صفحه مذکور به‌صورت رایگان دانلود نمایید.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}