آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده79 قانون تأمین اجتماعی

0

45+

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده79 قانون تأمین اجتماعی

1

خرید

رایگان

توضیحات

آیین نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی79

طبق آیین نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی، سوابق خدمت دولتى مشمولان بندهاى 1 و 3 ماده 79 در تاریخ تغییر وضع شرکت دولتى به غیردولتى به موجب مقررات حاکم در آن تاریخ مشخص و به حساب سوابق مستخدم محسوب مى‌شود.

مستخدمین شرکت‌هاى دولتى که قبل از تاریخ 1355/03/31 در استخدام شرکت بوده و در تاریخ 03/05/1352 فاقد مقررات بازنشستگى و وظیفه بوده‌اند با رعایت مقررات این آیین‌نامه از لحاظ کسور و حقوق بازنشستگى ازکارافتادگى و فوت تابع ماده 33 مقررات استخدامى شرکت‌هاى دولتى خواهند بود.

کسور بازنشستگى مستخدمین موضوع ماده 2 براساس حقوق و مزایاى مستخدم مشروط بر اینکه از حداکثر حقوق جدول حقوق موضوع ماده 13 مقررات استخدامى شرکت هاى دولتى تجاوز ننماید، محاسبه و به صندوق موضوع ماده 33 مقررات استخدامى مذکور واریز خواهد شد. کارفرما موظف است همه ماهه کسور بازنشستگى سهم خود و مستخدم را طبق ضوابط آیین نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی79 و مربوط به صندوق پرداخت نماید.

حقوق بازنشستگى و وظیفه از کارافتادگى و فوت مستخدمین موضوع ماده 2 با در نظر گرفتن حداکثر حقوق جدول حقوق ماده 13 مقررات استخدامى شرکت‎هاى دولتى و شرایط مربوط به مقررات بازنشستگى و وظیفه تعیین خواهد شد.

تیم محتوای شرکت ساختاردانش‌پاشا با برند حسابداری آپاداس، آیین نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی79 را در این صفحه جهت دانلود رایگان درج نموده است.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}