آیین‌نامه مالی صندوق تأمین‌اجتماعی

0

45+

آیین‌نامه مالی صندوق تأمین‌اجتماعی

1

خرید

رایگان

توضیحات

آیین نامه مالی صندوق تامین اجتماعی

طبق آیین ‌نامه مالی صندوق تامین ‌اجتماعی، صندوق تامین‌اجتماعی شامل واحدهای تابعه صندوق (ادارات کل استان‌ها، شعب، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها) و ستاد صندوق می‌باشد که از این پس در این آیین‌نامه به‌اختصار صندوق نامیده می‌شود.

گروه صندوق تامین‌اجتماعی شامل ماده یک و شرکت‌ها و موسساتی است که بیش‌تر از 51درصد از سهام و مالکیت آن‌ها متعلق به‌صندوق می‌باشد.

درآمد عبارت است از موارد مطروحه که در اساس‌نامه‌صندوق و قانون تامین‌اجتماعی و دیگر قوانین موضوعه پیش‌بینی شده است.

تامین عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین

بودجه صندوق برنامه مالی  صندوقی است که برای یک‌سال مالی براساس برنامه‌های کوتاه‌مدت و برنامه‌های عملیاتی تهیه شده و حاوی پیش‌بینی درآمدهای حاصل از انجام وظایف و یا درآمدهای سایر خدماتی که طبق قانون تامین‌اجتماعی و مقررات مربوط عاید صندوق می‌شود و هم‌چنین سایر منابع تامین‌اعتبار و برآوردهزینه به‌منظور انجام عملیات و فعالیت‌ها و اجرای طرح‌هایی که در برنامه صندوق پیش‌بینی شده و نیل به اهداف صندوق را ظرف سال‌مالی مربوط امکان‌پذیر می‌سازد.

سایر منابع تامین‌مالی عبارت است از منابعی‌که تحت عنوان کمک و تعهدات دولت، تسهیلات، استفاده از ذخایر و اندوخته‌ها براساس اساس‌نامه صندوق و یا عناوین مشابه دیگر صندوق قانونی مجاز به‌منظور نمودن آن‌ها در بودجه خود می‌یابد.

تسهیلات (وام) عبارت است از دریافت منابع مالی از دولت یا بانک‌ها و یا موسسات مالی و اعتباری مجاز که میزان و نحوه دریافت آن می‌بایست در بودجه هرسال پیش‌بینی و به‌تصویب هیات امنا برسد.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}