آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد

0

45+

آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه

1

خرید

رایگان

توضیحات

آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و میزان

ماده1. حق‌بیمه پرسنل در پیمانى که براساس وزارت بودجه منعقد شده و تمام یا قسمتى از آن از محل عمرانى تأمین مى‌شود مشمول این آیین‌نامه خواهدبود.

ماده2. پیمان‌کاران مکلف‌اند طبق ماده 29 قانون تأمین‌اجتماعى، صورت‌مزد ماهیانه کارکنان را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و به واحدهاى سازمان تأمین‌اجتماعى تسلیم و رسید مورد نیاز را دریافت نمایند.

تبصره1. تأیید صورت‌مزد توسط دستگاه نظارت‌واجرایى موجب رفع‌مسئولیت پیمان‌کار در صحت‌وسقم صورت‌مزد نخواهدبود.

تبصره2. دستورپرداخت دستگاه اجرایى و موکول به تسلیم رسیددریافت صورت‌مزد ماه‌هاى قبل پرسنل توسط تأمین‌اجتماعى و رعایت مقررات این آیین‌نامه مى‌باشد.

تبصره3. تأمین‌اجتماعى مکلف است پس از دریافت صورت‌مزد ماده2 بلافاصله رسید لازم را تحویل پیمان‌کار نماید.

ماده3. حق‌بیمه‌هایى که از 1364/04/16 منعقد شده، به‌میزان 6%کارکرد تعیین گردیده که به‌شرح ماده4 به‌حساب تأمین‌اجتماعى واریز می‌شود.

1درصد بابت حق‌بیمه سهم کارکنان / ماده4 . از هر صورت‌وضعیت معادل 6

4 درصد مبلغ صورت‌وضعیت نیز بابت حق‌بیمه سهم / پیمان‌کار کسر و معادل 4

کارفرما از محل اعتبار برداشت‌شده و مبالغ مربوط بلافاصله به حساب تأمین‌اجتماعى ورایز مى‌گردد.

ماده5. پیمانى که قبل از تاریخ 1363/04/16 تحویل و مفاصاحساب آن صادر شده، کسر 3/2% از صورت‌وضعیت‌ پیمان‌کار و پرداخت آن به‌منزله رقم قطعى حق‌بیمه قرارداد تلقى مى‌شود.

تبصره. استرداد مابه‌التفاوت رقم 3/2٪ تا %5 (٪1/8) مکسوره از صورت‌وضعیت‌هاى پیمان‌کار موکول به تسلیم صورت‌هاى‌مزد کارکنان شاغل در دوره اجراى پیمان به سازمان تأمین‌اجتماعى خواهد بود.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}