آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند(ب)تبصره3 ماده قانون4 تأمین اجتماعی

0

45+

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند(ب)تبصره3 ماده قانون4 تأمین اجتماعی

1

خرید

رایگان

توضیحات

تبصره3ماده 4 قانون تامین اجتماعی

صاحبان حرف و مشاغل آزاد در آیین‌نامه تبصره3ماده 4 قانون تامین اجتماعی به افرادى اطلاق مى‌شود که براى انجام حرف و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به‌تنهایى (خویش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوى مراجع ذی‌صلاح یا به‌تشخیص هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعى (که من‌بعد سازمان تامین‌اجتماعى در این آیین‌نامه سازمان نامیده مى‌شود) به‌کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتى خاص (مشابه موارد موضوع این آیین‌نامه) نباشند.

مشمولین این آیین‌نامه عبارتند از:

1. افراد موضوع ماده یک آیین‌نامه تبصره3ماده 4 قانون تامین اجتماعی

2. اتباع ایرانى اعم از: شاغل و یا غیرشاغل در فعالیت‌هاى مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تامین‌اجتماعى و تغییرات بعدى آن مغایرت نداشته باشد.

تیم محتوای ساختار دانش‌پاشا با برند حسابداری آپاداس تمام آیین نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی اعم از:

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}