آیین نامه تحریر دفاتر

0

45+

آیین نامه تحریر دفاتر

خرید

تومان

تومـــــــــــان

توضیحات

آیین نامه تحریر دفاتر

آیین نامه تحریر دفاتر عبارت است از تحریر کلیة دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یک‌دیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آن‌ها.

دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نمایندة ادارة ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط حسب مورد امضا پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد.

اشتباه در شماره‌گذاری صفحات و هم‌چنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی‌اعتباری دفاتر نخواهد بود.

ادارات امورمالیاتی موظف‌اند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ‌شدة واصله از ادارة ثبت اسناد و هم‌چنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاشده از ناحیة خود را به ادارات امورمالیاتی مربوط ارسال نمایند.

مؤدیان مشمول آیین‌نامه تحریر دفاتر مکلف‌اند برای هر سال‌مالی، فقط از دفاتر امضای پلمپ و ثبت‌‌شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند.، مگر این‌که در اثنای سال به‌علت تمام‌شدن دفاتر نیازبه دفاتر جدید باشد که در این‌صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضا، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات مادة 16 این آیین‌نامه، ادامة عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند.

شرکت ساختاردانش‌پاشا با برند حسابداری آپاداس، با توجه به اهمیت دفاتر قانونی در کسب‌وکارها، آیین‌نامه فوق را همراه با سایر آئین‌نامه‌های حسابداری به‌صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار داده است.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}