آیین‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده40 قانون تأمین اجتماعی

0

45+

آیین‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده40 قانون تأمین اجتماعی

1

خرید

رایگان

توضیحات

ماده 40 تامین اجتماعی

اشخاص حقوقی که از ارائه دفاترقانونی به سازمان خودداری و در تمام یا برخی از ماه‌های هرسال صورت‌مزد و حقوق و حق‌بیمه کارکنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت نکرده باشند، مشمول اعلام ماده 40 تامین اجتماعی منحصراً برای سال‌مالی و یا ماه‌های مذکور قرار می‌گیرند.

دست‌مزد کارکنان اشخاص حقوقی مذکور موجود در حوزه‌های مالیاتی که براساس آن مالیات تکلیفی تعیین و دریافت گردیده است، در هر سال‌مالی مبنای محاسبه حق‌بیمه آنان به‌صورت علی‌الراس قرار می‌گیرد.

طبق ماده 40 تامین اجتماعی، در مواردی‌که دست‌مزد مبنای پرداخت مالیات‌تکلیفی در حوزه مالیاتی موجود نباشد و یا امکان دسترسی به آن وجود نداشته باشد، هزینه‌های حقوق‌ودست‌مزد و سایر هزینه‌های مرتبط با آن‌ها مندرج در اظهارنامه‌مالیاتی شخص‌حقوقی موجود در حوزه مالیاتی مربوط به سال‌مالی موردنظر، مبنای محاسبه و مطالبه حق‌بیمه به‌صورت علی‌الراس قرار می‌گیرد.

در کلیه مواردی‌که امکان دسترسی به هزینه‌های دست‌مزد از طرق مندرج در ماده 2 و تبصره آن میسر نگردد، سازمان تامین‌اجتماعی مجاز است با بررسی‌های کارشناسی و با درنظرگرفتن پروانه بهره‌برداری کارگاه، تعداد کارکنان آن در سال یا ماه‌هایی که صورت مزد و حقوق و حق‌بیمه ارسال و پرداخت نموده است و عندالزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت مشابه، تعداد کارکنان شخص‌حقوقی را تعیین نمایدو در این‌حالت دست‌مزد مبنای محاسبه حق‌بیمه به‌صورت علی‌الراس به‌دست می‌آید.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}