استاندارد حسابداری شماره 27 (طرح‌های مزایای بازنشستگی)

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 27 (طرح‌های مزایای بازنشستگی)

1

خرید

رایگان

توضیحات

دامنه كاربرد استاندارد حسابداری شماره 27

به‌كارگيري استاندارد حسابداری شماره 27 در حسابداري طرح‌هاي مزاياي‌بازنشستگي الزامي است.

كليه صندو‌ق‌هايي كه متولي اجراي طرح‌هاي مزاياي‌بازنشستگي مي‌باشند، ازجمله: سازمان‌تأمين‌اجتماعي، صندوق‌بازنشستگي‌كشوري و صندوق‌هاي شركت‌ها و سازمان‌ها مشمول این استاندارد هستند. طرح‌هاي مزاياي‌بازنشستگي كه شخصيت‌حقوقي جداگانه‌اي ندارند نيز درصورت گزارش‌گري‌مستقل، مشمول اين استاندارد مي‌باشند. الزامات ساير استانداردهاي‌حسابداري درصورتي براي طرح‌هاي مزاياي‌بازنشستگي كاربرد دارد كه توسط اين استاندارد جايگزين نشده باشد.

استاندارد حسابداری شماره 27 با حسابداري طرح‌هاي مزاياي‌بازنشستگي براي تمام اعضا به‌عنوان يك گروه سروكار دارد و به گزارش درباره مزاياي‌بازنشستگي هريك از اعضا نمي‌پردازد.

اين استاندارد درمورد طرح‌هاي ديگري ازقبيل: بيمه‌بيكاري و خدمات‌درماني كه توسط برخي سازمان‌ها و صندوق‌ها دركنار طرح‌هاي مزاياي‌بازنشستگي اداره مي‌شود، كاربرد ندارد. صندوق‌هاي‌بازنشستگي كه به‌طورهم‌زمان متولي انجام اين‌موارد مي‌باشند، اطلاعات‌مرتبط با طرح‌هاي‌مزبور را برمبناي الگوي صورت‌هاي‌مالي مندرج در اين استاندارد، در صورت‌هاي‌مالي صندوق‌بازنشستگي تركيب و حسب مورد اطلاعات تفكيكي ارائه مي‌كنند.

استاندارد حسابداری شماره 27 (طرح‌های مزایای بازنشستگی)

تعاريف استاندارد حسابداری شماره 27

اصطلاحات‌ذيل در استاندارد جاری با معاني‌مشخص زير به‌كار رفته است:

 طرح‌هاي مزاياي‌بازنشستگي: برنامه‌هايي است كه به‌موجب آن براي اعضا پس از خاتمه خدمت، مزايايي در قالب حقوق‌بازنشستگي يا مستمري فراهم مي‌شود، به‌شرطي‌كه بتوان اين مزايا را قبل از خاتمه‌خدمت براساس شرايط مصوب يا رويه مورد عمل تعيين يا براورد كرد.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}