فایل اکسل محاسبه کارکرد و حقوق‌و‌دستمزد 1401

1

45+

فایل اکسل محاسبه کارکرد و حقوق‌و‌دستمزد 1401

  • محاسبه حقوق کارکنان
  • حداقل‌دستمزد براساس محاسبه نرخ‌تورم
  • واردکردن اطلاعات کارکرد و قرارداد کارکنان
برای مشاوره رایگان کلیک کنید
1

خرید

رایگان

توضیحات

فایل اکسل محاسبه حقوق کارکنان1401

یکی از وظایف‌ماهیانه حسابداران در هرمجموعه‌ای، تهیه فایل اکسل محاسبه حقوق کارکنان1401 می‌باشد، که مبالغ آن توسط وزارت‌کار اعلام می‌گردد.

هرسال تعیین حقوق‌سالیانه کارگران، یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری مطرح می‌گردد، از این‌رو در نیمه‌دوم سال، مذاکرات درمورد حداقل دست‌مزد سال‌آینده بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان به‌عنوان مبنای تهیه محاسبه حقوق کارکنان آغاز می‌شود.

قبل از تصویب حقوق‌کارگران در شورای‌عالی‌کار به‌عنوان مبنای محاسبه حقوق کارکنان، ابعاد حداقل‌دستمزد براساس محاسبه نرخ‌تورم توسط کمیته‌مزد بررسی می‌گردد. کمیته‌مزد متشکل‌از اعضا و نمایندگان تشکل‌های‌کارگری می‌باشد که با درنظر گرفتن شرایط‌اقتصادی موجود، دست‌مزدی متناسب با شرایط معیشتی کارگران تعیین می‌نمایند.

درحال حاضر دو تشکل بزرگ کارگری کانون‌عالی‌شوراهای‌اسلامی‌کار سراسر کشور و کانون‌عالی انجمن‌های‌صنفی کارگران‌ایران که هردو دارای کمیته‌مزد هستند، بر ماده41 قانون‌کار تاکید نموده و براساس شاخص‌تورمی که هرساله از سوی بانک‌مرکزی اعلام می‌شود، سبد هزینه‌های یک خانوار 4 نفره را محاسبه و پس از آن جلسات بررسی‌ویژه‌ای را برای تعیین دست‎مزد برگزار می‌نمایند.

در کمیته‌مزد که اساساً متعلق به تشکل‌های‌کارگری است، نمایندگان هر گروه‌کارگری دور میزمذاکره نشسته و با مشاهده قیمت‌های‌منطقه‌ای دریافتی از اقصی نقاط‌کشور و تحلیل‌قیمت‌ها، حداقل‌استاندارد زندگی را محاسبه می‌نمایند؛ سپس خلاصه‌گزارش به ستاد دستمزد ارسال می‌گردد.

ستاددستمزد یکی از زیرمجموعه‌های شورای‌عالی‌کار است و در این مرکز مذاکرات‌اصلی درخصوص تعیین حقوق‌کارگران برای تهیه فایل اکسل محاسبه حقوق کارکنان انجام می‌شود.

خلاصه اطلاعات و گزارش‌نهایی کمیته‌مزد قبل از ارسال به شورای‌عالی کار به ستادمزد ارائه می‌گردد. در این ستاد، ارقام دستمزدکارگران تایید نمی‌شود، اما نتایج‌مذاکرات و گفتگوهای دوجانبه نمایندگان‌کارگری و گروه‌های‌کارفرمایی جمع‌بندی، و زیرنظر روابط کار به شورای عالی کار ارسال می‌شود، تا نظرقطعی مشخص شود.

ستاددست‌مزد شامل نماینده شورای عمومی کارفرمایان کشور، نماینده کانون عالی کارفرمایان کشور، نماینده کانون عالی شوراهای‌اسلامی کار کشور، نماینده کانون عالی انجمنهای‌صنفی کارگران‌ایران، نماینده مجمع‌عالی نمایندگان‌کارگران، معاون وزیرکار و تعدادی کارشناس می‌باشد. جلسات این ستاد در وزارت‌کار تشکیل می‌شود و رئیس ستاددستمزد، معاون روابط‌کار وزارت‌کار است که وظیفه دبیری شورای‌عالی کار را برعهده دارد.

تصمیم‌نهایی برای تعیین حداقل دستمزد‌کارگران، برعهده شورای‌عالی کار است. فعالیت این هیئت، بیش‌تر در دو فصل آخر سال می‌باشد و هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص افزایش حقوق‌سالیانه کارکنان در این‌هیئت اتخاذ می‌شود.

شورای‌عالی کار در وزارت‌تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی با حضور شرکای‌اجتماعی تشکیل می‌گردد، که وظیفه اصلی تعیین مبالغ را برعهده دارد و اعضای آن عبارتنداز:

  • وزیرکار که ریاست‌شورا را برعهده دارد.
  • دو نفر آگاه به امور اجتماعی‌واقتصادی
    1) به توصیه وزیرکار –2) یک‌نفر از شورای‌عالی صنایع
  • سه نماینده‌کارفرمایان (یک‌نفر از بخش‌کشاورزی)
  • سه نماینده‌کارگران (یک‌نفر از بخش‌کشاورزی) به انتخاب شورای‌اسلامی کار کشور یا کانون انجمن‌های‌صنفی کارگران‌ایران

با تصویب مجلس و دولت، دستمزد و مستمری کارگران در سال1401 با حداقل دستمزد کارمندان‌وکارگران 57.4درصد افزایش یافت، به‌طوری که حداقل‌دستمزد ماهیانه از 2میلیون و 554هزار و 950تومان به 4میلیون و 179هزار و 750تومان رسید. این در حالی است که حداقل‌دستمزد روزانه از 88هزارتومان به 139هزارتومان افزایش یافت؛ و بدین‌وسیله حقوق پایه مشخص گردید.

فایل اکسل محاسبه حقوق کارکنان1401 (فیش حقوقی)

حال در این قسمت نگاهی به‌روند تعیین حق‌مسکن کارگران خواهیم پرداخت:

اسفندماه سال گذشته دیوان‌عالی کار که نهادی‌حقوقی مندرج در قانون‌کار جمهوری‌اسلامی ایران است، تصمیم گرفت به‌ازای هرکارگر ماهیانه کمک هزینه مسکن به‌مبلغ 650هزارتومان اعطا نماید. و پس از صدور این‌رأی و جهت اجرا، نیاز به تصویب هیأت‌وزیران بود که طی اقدام‌ویژه هیات‌وزیران شورای‌عالی کار، مبلغ مسکن از 650هزارتومان به 550هزارتومان کاهش یافت.

بنابراین از فروردین1401 تا  شهریور1401، کمک‌ هزینه‌مسکن کارگری 550هزارتومان بوده و کارفرما هرماه به کارگر پرداخت می‌نمود. تا چندی پیش با پیگیری شورای‌عالی کار و نمایندگان آن در سال1401 مصوبه‌جدیدی درباره حق‌مسکن کارگران به‌تصویب رسید، و حق مسکن تغییر یافت.

براساس آیین‌نامه جدید، حق‌مسکن در سال1401، 650هزار تومان تعیین شد و از مهر1401 همه کارفرمایان باید به جای 550هزار، 650هزارتومان پرداخت نمایند و کارفرمایان باید مبلغ 600هزارتومان بابت مابه‌التفاوت حق مسکن 6ماهه به کارگران بپردازند.

ارقام زیر براساس جدول ارائه شده توسط شورای‌عالی کار می‌باشد. توجه داشته باشید که ارقام این جدول به‌ریال نوشته شده است:

فایل اکسل محاسبه حقوق کارکنان1401 (salary-excell)

محاسبه کارکرد پرسنل در اکسل

بعضی نرم‌افزارهای حسابداری دارای ماژول حقوق‌ودستمزد می‌باشد، که فقط با واردکردن اطلاعات کارکرد و قرارداد کارکنان، تمامی محاسبات مربوط به حقوق‌ودستمزد، محاسبه حقوق کارمندان 1401، ثبت سند و تهیه لیست‌ها و گزارش‌ها انجام می‌گیرد.

اما در بسیاری از بنگاه‌های‌اقتصادی، حسابداران تمامی مراحل صفرتاصد حقوق‌ودستمزد را به‌صورت دستی انجام می‌دهند، بدین‌گونه که نحوه محاسبه حقوق و دستمزد اعم‌از: کارکرد، حقوق، حقوق ساعتی اداره کار ۱۴۰۱، مبلغ اضافه کاری در سال 1401، مرخصی، عیدی و … در فایل اکسل محاسبه حقوق کارکنان1401 انجام می‌پذیرد و ثبت سند آن در نرم‌افزارحسابداری صورت می‌گیرد.

دانلود فایل اکسل محاسبه ساعات کارکرد پرسنل

در این راستا بهترین فایل اکسل محاسبه حقوق کارکنان1401، فایلی‌است که کاملاً فرموله شده باشد، فایل فرموله به فایلی گفته می‌شود که تنها با واردسازی اطلاعات اولیه مانند: اطلاعات ورودوخروج، مرخصی، اضافه‌کاری، شبکاری، نوبت‌کاری، ماموریت، اطلاعات قرارداد و کسورات، محاسبه حقوق‌ودستمزد در اکسل را انجام دهد و تمامی محاسبه ورود و خروج در اکسل  و لیست‌ها اعم از لیست کارکرد، لیست حقوق 1401، لیست پرداخت حقوق، لیست بیمه پرسنل، اکسل مالیات حقوق 1401و فیش حقوقی طبق  نمونه فیش حقوقی 1401را ارائه دهد.

هم‌چنین باید در فایل اکسل محاسبه حقوق کارکنان1401 امکان ویرایش و اضافه نمودن تعداد کارکنان وجود داشته باشد و بتوان به تعداد بی‌نهایت پرسنل اضافه نمود.

فایل اکسل محاسبه حقوق کارکنان1401 (اطلاعات لیست مالیات)

اکسل محاسبه حقوق 1401

موسسه‌حسابداری‎ آپاداس براساس بررسی‌ میدانی و نیاز حسابداران به آموزش تهیه فایل اکسل محاسبه حقوق کارکنان1401، اقدام به تهیه فایل اکسل محاسبه حقوق‌ودستمزد آنلاین 1401 نموده است. این فایل قابلیت ویرایش را داشته و کاملاً فرموله می‌باشد، بدین‌صورت که حتی فرمول‌نویسی مالیات حقوق 1401 در اکسل درج شده است و محاسبه تمامی موارد حقوق اعم‌از: حقوق‌مبنا، مزایا، اضافه‌کار، نوبت‌کاری، شب‌کاری، ماموریت، بیمه، مالیات، تبدیل حقوق ناخالص به خالص، عیدی، سنوات، مرخصی، دفتر روزنامه فایل اکسل و … به‌صورت خودکار انجام می‌پذیرد.

با فایل اکسل محاسبه حقوق کارکنان1401 شما می‌توانید برای هر ماه فایل اکسل جداگانه تهیه کنید و به تمامی فرمول‌ها حتی فرمول اکسل محاسبه مالیات حقوق 1401 دسترسی داشته باشید. ضمناً تمامی نمونه جدول حقوق‌و‌دستمزد در اکسل قابل مشاهده می‌باشد.

بر این اساس می‌توان گفت فایل اکسل محاسبه حقوق کارکنان1401 در فروشگاه سایت آپاداس کامل‌ترین فایل اکسل حقوق و دستمزد 1401و اکسل محاسبه عیدی و سنوات 1401 باقابلیت ویرایش می‌باشد که برای هر حسابداری نیاز می‌باشد.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}