قانون تجارت

0

45+

قانون تجارت

1

خرید

رایگان

توضیحات

قانون تجارت

قانون تجارت، به مجموعه مقرراتی در زمینه حقوق تجارت گفته می‌شود که تصمیم‌گیری درخصوص مسایلی مانند: امورتجاری، انواع ورشکستگی و سایر موارد، با رجوع به آن، انجام می‌پذیرد. بنابراین، قانون تجارت، مهم‌ترین قانون در زمینه امور تجاری است.

دوره قانون تجارت

شامل 16 باب (ماده 1 الی 600) به شرح زیر می‌باشد:

 • باب 1 – تجارت و معاملات تجاری
 • باب 2دفاتر تجاری و دفتر ثبت تجاری
 1. فصل اول – دفاتر تجارتی
 2. فصل دوم – دفتر ثبت تجارتی
 • باب 3 – شرکت های تجارتی
 1. فصل اول – مبحث اول: در اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد راجعه به آن ها

ماده مهم: “ماده 241 قانون تجارت

مبحث دوم: شرکت با مسئولیت محدود

مبحث سوم: شرکت تضامنی

مبحث چهارم: در شرکت مختلط غیر سهامی

مبحث پنجم: شرکت مختلط سهامی

مبحث ششم: شرکت نسبی

مبحث هفتم: شرکت های تعاونی تولید و مصرف

 1. فصل دوم – در مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه ها
 2. فصل سوم: در تصفیه امور شرکت ها
 3. فصل چهارم: مقررات مختلفه
 • باب 4- برات، فته طلب، چک
 1. فصل اول – برات
 • مبحث اول – صورت برات
 • مبحث دوم – در قبول و نکول
 • مبحث سوم – در قبولی شخص ثالث
 • مبحث چهارم – در وعده برات
 • مبحث پنجم – ظهرنویسی
 • مبحث ششم – مسئولیت
 • مبحث هفتم – در پرداخت
 • مبحث هشتم – تأدیه وجه برات بواسطه
 • مبحث نهم – حقوق و وظایف دارنده برات
 • مبحث دهم – در اعتراض (پروتست)
 • مبحث یازدهم – برات رجوعی
 • مبحث دوازدهم – قوانین خارجی
 1. فصل دوم – در فته طلب
 2. فصل سوم – چک
 3. چهارم – در مرور زمان
 • باب 5 _ اسناد در وجه حامل
 • باب 6 – دلالی
 1. فصل اول – کلیات
 2. فصل دوم – اجرت دلال و مخارج
 3. فصل سوم – دفتر
 • باب7– حق العمل (کمسیون)
 • باب8– قرارداد حمل و نقل
 • باب 9– قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
 • باب 10– ضمانت
 • باب 11– در ورشکستگی
 1. فصل اول – در کلیات
 2. فصل دوم – در اعلان ورشگستگی و اثرات آن
 3. فصل سوم – در تعیین عضو ناظر
 4. فصل چهارم – در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکستگی
 5. فصل پنجم – در مدیر تصفیه
 6. فصل ششم – در وظایف مدیر تصفیه
 7. فصل هفتم – در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
 8. فصل هشتم – در اقسام مختلفه طلبکار ها و فروش اموال منقول
 9. فصل دهم – در تقسیم بین طلبکار ها و فروش اموال منقول
 10. فصل دهم – در دعوی استرداد
 11. فصل یازدهم – در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
 • باب 12– در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
 1. فصل اول – در ورشکستگی به تقصیر
 2. فصل دوم – در ورشکستگی به تقلب
 3. فصل سوم – در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند.
 4. فصل چهارم – در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته
 • باب 13– در اعاده اعتبار
 • باب 14– اسم تجارتی
 • باب 15– شخصیت حقوقی
 1. فصل اول – اشخاص حقوقی
 2. فصل دوم – حقوق، وظائف، اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
 • باب 16– مقررات نهایی

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}