استاندارد حسابداری شماره 12 (افشای اطلاعات اشخاص وابسته)

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 12 (افشای اطلاعات اشخاص وابسته)

خرید

تومان

تومـــــــــــان

توضیحات

استاندارد 12 حسابداری

استاندارد 12 حسابداری باعنوان افشاي‌ اطلاعات‌ اشخاص‌ وابسته که در تاريخ 1386/04/30 توسط مجمع‌ عمومي سازمان‌ حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 12 قبلي مي‌شود و الزامات آن درمورد صورت‌هاي‌ مالي که دوره‌ مالي آن‌ها از تاريخ 1386/01/01 و بعد از آن شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست.

استاندارد 12 حسابداری (افشای اطلاعات اشخاص وابسته)

تغييرات اصلي استاندارد ۱۲ حسابداری

  • تغییرات دامنه کاربرد استاندارد حسابداری شماره 12

واحدهاي‌ تجاري تحت‌ کنترل دولت که اوراق‌ سهام يا اوراق‌ مشارکت آن‌ها به‌عموم عرضه شده يا در جريان‌ عرضه‌ عمومي مي‌باشد، درخصوص معاملات با ساير واحدهاي‌ تجاري که مستقيماً و نه ازطريق واحد تجاري‌ گزارش‌گر تحت کنترل‌ دولت مي‌باشد در دامنه‌ کاربرد استاندارد 12 حسابداری قرار گرفته است.

  • تغییرات تعاريف استاندارد 12

تعريف “شخص وابسته” با افزودن موارد زير بسط داده شده است:

اشخاص داراي کنترل‌ مشترک بر واحد تجاري،

مشارکت‌هاي‌ خاصي که واحد تجاري در آن شريک‌ خاص است، و

طرح‌ بازنشستگي خاص‌ کارکنان واحد تجاري، يا طرح‌ بازنشستگي‌ خاص کارکنان

اشخاص‌ وابسته به آن و هم‌چنين واحدهاي‌ تجاري تحت کنترل اين‌گونه طرح‌ها.

در استاندارد 12 حسابداری عنوان‌شده اصطلاح “مديران‌اصلي” تعريف شده است.

  • تغییرات‌ هدف از افشاي اطلاعات اشخاص وابسته در استاندارد شماره 12 حسابداری

مباحث مربوط‌به نحوه تعيين‌ قيمت در معاملات با اشخاص‌ وابسته و نيز موارد افشاي مربوط به آن، حذف شده است؛ زيرا استاندارد 12 حسابداری براي اندازه‌گيري معاملات با اشخاص‌ وابسته به‌ کار نمي‌رود.

در استاندارد 12 حسابداری تصريح‌شده است که دو شريک خاص تنها به‌واسطه داشتن کنترل مشترک بر يک مشارکت‌ خاص، اشخاص وابسته نيستند.

  • تغییرات افشا

استاندارد، الزامات افشا درباره موارد زير را تصريح کرده است:

مانده‌حساب‌هاي في‌مابين با اشخاص‌وابسته، دوره تسويه و نرخ سود تضمين شده، تضمين‌هاي مربوط و ماهيت مابه‌ازاي تسويه.

جزئيات هرگونه تضمين ارائه‌شده يا دريافت‌شده، و

تسويه‌بدهي‌ها ازطرف واحد تجاري، يا توسط واحد تجاري ازطرف شخص‌ ديگر.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}