استاندارد حسابداری شماره 30 (سود هر سهم)

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 30 (سود هر سهم)

1

خرید

رایگان

توضیحات

هدف استاندارد ۳۰ حسابداری

هدف استاندارد ۳۰ حسابداری، تجويز ضوابط تعيين و ارائه سود هر سهم، به‌منظور بهبود قابليت مقايسه ‌عمل‌کرد واحدهاي‌تجاري مختلف در يک‌دوره گزارش‌گري و مقايسه عمل‌کرد يک واحدتجاري در دوره‌هاي‌گزارش‌گري مختلف است. اگرچه در استاندارد حسابداری به‌دليل کاربرد رويه‌هاي‌حسابداري متفاوت در تعيين‌سود، اطلاعات مربوط به سود هر سهم محدوديت‌هايي دارد، با اين‌حال ثبات‌رويه در تعيين مخرج کسر در محاسبات مربوط به سود هر سهم، گزارش‌گري مالي را بهبود مي‌بخشد. لذا، تأکيد اصلي استاندارد ۳۰ حسابداری بر مخرج کسر در محاسبه سود هر سهم است.

استاندارد 30 حسابداری (سود هر سهم)

دامنه‌کاربرد استاندارد سود هر سهم

استاندارد ۳۰ حسابداری بايد توسط واحدهاي‌تجاري که سهام‌عادي يا سهام‌عادي بالقوه آن‌ها به عموم عرضه‌شده يا درجريان‌عرضه‌عمومي است، به‌کار گرفته شود.

در مورد واحدتجاري اصلي که صورت‌هاي‌ مالي تلفيقي و صورت‌هاي‌ مالي جداگانه را باهم ارائه مي‌کند، الزامات افشاي استاندارد ۳۰ حسابداری تنها بايد برمبناي اطلاعات‌تلفيقي اعمال شود. چنان‌چه واحدتجاري علاوه بر افشاي سود هر سهم برمبناي اطلاعات‌تلفيقي، بخواهد سود هر سهم را برمبناي صورت‌هاي‌مالي جداگانه نيز افشا کند، بايد آن را تنها در متن صورت سودوزيان جداگانه ارائه نمايد و چنين اطلاعاتي نبايد در صورت‌هاي‌مالي تلفيقي ارائه شود.

ساير واحدهاي‌تجاري، درصورت افشاي سود هر سهم، بايد مبلغ آن را براساس استاندارد ۳۰ حسابداری محاسبه و افشا کنند.

می‌توانید با مراجعه به صفحه آموزش‌استانداردهای‌حسابداری ضمن دریافت آموزش رایگان استانداردهای حسابداری و مطالعه استاندارد شماره یک (ارائه صورت‌های مالی) تا چهل‌ودو، استانداردهای حسابداری pdf اعم از: استاندارد حسابداری شماره 1، استاندارد شماره 6 حسابداری pdf (گزارش عملکرد مالی)، استاندارد شماره 1 حسابداری pdf، … را دانلود نمایید.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}