استاندارد حسابداری شماره 1 (ارائه صورت‌های مالی)

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 1 (ارائه صورت‌های مالی)

  

خرید

تومان

تومـــــــــــان

توضیحات

استاندارد شماره 1 حسابداری pdf:

هدف از استاندارد حسابداری 1، مبنای ارائه صورت‌های‌مالی با مقاصد‌ عمومی است تا از قابل‌ مقایسه بودن آن با صورت‌های‌مالی دوره‌های قبل واحد تجاری و نیز با صورت‌های‌مالی سایر واحدهای‌ تجاری اطمینان حاصل شود. استاندارد شماره 1، الزامات كلی درباره ارائه صورت‌های‌مالی، رهنمودهایی درباره ساختار و حداقل الزامات مربوط به محتوای آن‌ها را تعیین می‌كند.

استاندارد شماره 1 حسابداری pdf (ارائه صورت‌های مالی)

دامنه كاربرد استاندارد حسابداری شماره 1:

واحدتجاری باید استاندارد شماره 1 حسابداری را در تهیه و ارائه صور‌‌ت‌های‌مالي با مقاصدعمومي براساس استانداردهای‌حسابداری به‌کار گیرد.

سایر استانداردهای‌حسابداری، الزامات شناخت، اندازه‌گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای‌خاص را تعیین می‌كند.

استاندارد شماره 1 حسابداری pdf در مورد ساختار و محتوای صورت‌های‌مالی میان‌دوره‌ای فشرده كه طبق استاندارد حسابداری 22 (گزارش‌گري مالي ميان‌ دوره‌اي) تهیه می‌شود، كاربرد ندارد. با وجود این، بندهای 13 تا 34 درباره این‌گونه صورت‌های‌مالی كاربرد دارد. این استاندارد به‌طور یکسان برای تمام واحدهای تجاری، كاربرد دارد.

در استاندارد شماره 1 حسابداری pdf از اصطلاحاتی استفاده می‌شود كه برای واحدهای‌ انتفاعی، ازجمله واحدهای‌ تجاری بخش عمومی مناسب است. چنان‌چه واحدهایی با فعالیت‌های غیرانتفاعی در بخش‌خصوصی یا بخش‌ عمومی این استاندارد را به‌کار گیرند، ممکن‌ است تغییراتی در عناوین صورت‌های‌مالی و برخی اقلام‌ اصلی مندرج در آن‌ها ضرورت یابد.

هم‌چنین، در واحدهای‌ تجاری كه فاقد حقوق‌مالکانه می‌باشند (مانند طرح‌های بازنشستگی) ممکن‌ است تغییراتی برای ارائه حقوق اعضا یا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، در صورت‌های‌مالی ضرورت یابد.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}