استاندارد حسابداری شماره 6

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 6 (گزارش عملکرد مالی)

خرید

تومان

تومـــــــــــان

توضیحات

استاندارد حسابداری شماره 6 (گزارش عملکرد مالی)

استاندارد حسابداری شماره 6 (گزارش عملکرد مالی) باتوجه به “مقدمه‌اي بر استانداردهاي‌ حسابداري ”مطالعه و به‌كار گرفته می‌شود.

استاندارد حسابداری شماره 6 (گزارش عملکرد مالی)

مقدمـه استاندارد حسابداری شماره 6 (گزارش عملکرد مالی)

هدف اين استاندارد ملزم كردن واحدهاي‌ تجاري به انعكاس مشخص و بارز برخي عناصرِ عمل‌كرد مالي اســت تا به درك اســتفاده‌كنندگان صورت‌هاي‌مالي از عمل‌كرد‌ مالي واحد تجاري طي يك‌ دوره كمك كند، و مبنايي جهت ارزيابي عمل‌كرد‌ مالي و جريان‌هاي‌ نقدي‌ آتي براي آن‌ها فراهم آورد.

تعاريف استاندارد حسابداری شماره 6 (گزارش عملکرد مالی)

اصطلاحات ذيل در استاندارد حسابداری شماره 6 با معاني مشخص‌ زير به‌كار رفته است:

عمليات متوقف‌شــده: يك‌ بخش از واحد تجاري اســت كه واگذار يا بركنارشــده يا به‌عنوان نگهداري‌ شده براي فروش طبقه‌بندي شده است، و:

الف. بيان‌گر فعاليت‌ تجاري يا حوزه‌ جغرافياييِ عمده، و جداگانه از عمليات می‌باشد،

ب. قســمتي از برنامه‌ هماهنگ براي واگذاري يا بركناري فعاليت‌ تجاري يا حوزه‌ جغرافياييِ عمده، و جداگانه از عمليات می‌باشد، و يا

ج. واحد فرعي است كه فقط با قصد فروش‌ مجدد خريداري شده است.

  • عمليات در حال‌ تداوم:
    كليه عمليات واحد‌ تجاري به‌ استثناي عمليات‌ متوقف‌ شده.
  • اقلام استثنايي:
    اقلامي با اهميت است كه منشأ آن رويدادها يا معاملاتي مي‌باشد كه در چهارچوب عمليات درحال‌ تداوم شركت واقع مي‌گردد و به‌ منظور ارائه تصويري‌ مطلوب، افشاي جداگانه آن‌ها، منفرداً يا درصورت تشابه نوع، در مجموع، به‌لحاظ استثنايي‌ بودن ماهيت يا وقوع‌ ضرورت مي‌يابد.
  • تعديلات‌ سنواتي:
    تعديلاتي با اهميت است كه به سنوات‌ قبل مربوط مي‌شود و از تغيير در رويه حسابداري يا اصلاح اشتباه ناشي مي‌گردد. تعديلات‌ سنواتي، اصلاحات تكرار شونده معمول و تعديل برآوردهاي انجام‌شده در سنوات‌ قبل را شامل نمي‌شود.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}