استاندارد حسابداری شماره 31 (دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش عملیات متوقف شده)

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 31 (دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش عملیات متوقف شده)

1

خرید

رایگان

توضیحات

هدف استاندارد حسابداری شماره 31

هدف استاندارد حسابداری شماره 31، تجويز نحوه حسابداري دارايي‌هاي‌نگه‌داري‌شده براي فروش و نحوه ارائه و افشاي عمليات‌متوقف‌شده است. به‌طورخاص، این استاندارد مواردزير را الزامي نموده‌است:
الف. دارايي‌هايي که معيارهاي طبقه‌بندي به‌عنوان “نگهداري‌شده براي فروش” را احراز مي‌کنند، در استاندارد حسابداری شماره 31 به اقل مبلغ‌دفتري و خالص ارزش‌فروش اندازه‌گيري و احتساب استهلاک چنين دارايي‌هايي متوقف مي‌شود، و

ب. دارايي‌هايي که معيارهاي طبقه‌بندي به‌عنوان “نگه‌داري‌شده براي فروش” را احراز مي‌کنند در ترازنامه، و نتايج عمليات متوقف شده در صورت سودوزيان، به‌طور جداگانه ارائه مي‌شوند.

استاندارد حسابداری شماره 31 (دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش عملیات متوقف شده)

دامنه کاربرد استاندارد حسابداری شماره 31

الزامات “طبقه‌بندي”و”ارائه” در استانداردحسابداری‌شماره31، براي تمام‌دارايي‌هاي‌غيرجاري و تمام‌مجموعه‌هاي‌واحد به‌کارمي‌رود، اما الزامات “اندازه‌گيري” در استانداردحسابداری‌شماره31 براي تمام‌دارايي‌هاي‌غيرجاري و مجموعه‌هاي‌واحد (به‌شرح بند4)، به‌استثناي دارايي‌هاي‌ذکرشده در بند5 که طبق استاندارد حسابداری شماره 31 اندازه‌گيري مي‌شود، کاربرد دارد.

دارايي‌هايي که طبق استاندارد‌حسابداري‌شماره14 باعنوان نحوه ارائه دارايي‌هاي‌جاري و بدهي‌هاي‌جاري به‌عنوان غيرجاري طبقه‌بندي مي‌شوند، نبايد مجدداً به‌عنوان دارايي‌هاي‌جاري طبقه‌بندي شوند؛ مگر اين‌که معيارهاي طبقه‌بندي به‌عنوان نگه‌داري‌شده براي‌فروش براي‌فروش را احراز نمايند. دارايي‌هايي از يک‌طبقه که واحدتجاري در روال عادي به‌عنوان غيرجاري تلقي مي‌کند و صرفاً به‌قصد فروش‌ مجدد تحصيل شده‌اند، نبايد به‌عنوان جاري طبقه‌بندي شوند، مگر اين‌که معيارهاي طبقه‌بندي به‌عنوان نگه‌داري‌شده براي‌فروش را احرازنمايند. دارايي‌هايي از يک‌طبقه که واحدتجاري در روال عادي به‌عنوان غيرجاري تلقي مي‌کند و صرفاً به‌قصد فروش‌ مجدد تحصيل شده‌اند، نبايد به‌عنوان جاري طبقه‌بندي شوند، مگر اين‌که معيارهاي طبقه‌بندي به‌عنوان نگه‌داري‌شده براي‌فروش طبق استانداردحسابداری‌شماره31 را احرازنمايند.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}