استاندارد حسابداری شماره هفت 7

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 7 (حسابداری مخارج تحقیق و توسعه)

 
1

خرید

رایگان

توضیحات

استاندارد شماره 7 حسابداری

استاندارد شماره 7 حسابداری با نام “حسابداری هزینه‌های تحقیق و توسعه” قبلاً استفاده می‌شد. این استاندارد توسط هیات استانداردهای حسابداری یا نهاد شناخته شده مشابه در هر کشور تعریف شده است.

استاندارد حسابداری شماره 7 قوانین و دستورالعمل‌هایی را ارائه می‌داد که سازمان‌ها و حسابداران باید هنگام سازماندهی و حسابداری معاملات تبدیل و معاملات غیر نقدی از آن‌ها پیروی می‌کردند.

استاندارد مربوطه حذف و با استاندارد حسابداری شماره 17 (دارایی‌های نامشهود) تلفیق شده است.

بخشی از مطالب استاندارد شماره 7

هدف استاندارد شماره 7 حسابداری تجویز نحوه حسابداري دارایي‌هاي نامشهود است. موضوعات اصلي در حسابداري دارایي‌هاي نامشهود شامل: معيارها و زمان شناخت دارایي، تعيين مبلغ دفتري شامل هزینه استهلاک و زیان کاهش ارزش و موارد افشا می‌باشد.

دامنه كاربرد

2 . الزامات این استاندارد باید در مورد حسابداری تمام دارایي‌های نامشهود به استثنای موارد زیر به‌کار گرفته شود:

الف. دارایي‌های مالی

ب . دارایي‌های‌نامشهود حاصل از اکتشاف‌وارزیابی

پ . مخارج توسعه و استخراج معادن نفت، گاز طبيعی و منابع مشابهی که احياشونده نيست

ت . دارایي‌های نامشهود تحصيل شده در ترکيب تجاری؛

ث . حقوق و قدرت اعطا شده به موجب قانون، قانونی اساسی و یا موارد مشابه

ج . مخارج تحصيل انتقالی و دارایي‌های نامشهود ناشی از حقوق قراردادی بيمه‌گر برطبق قراردادهای بيمه

چ . دارایي‌های نامشهود غيرجاری که با عنوان دارایي‌های نگه‌داری شده برای فروش، به‌طور مستقل یا در قالب یک مجموعه واحد، طبقه‌بندی شده است

ح . دارایي‌های ميراث ملی نامشهود. در صورت شناخت الزامات افشای بندهای 104 تا 113 برای آن دسته از دارایي‌های ميراث ملی شناسایی شده، الزامی است

خ . دارایي‌های‌نامشهودی که در جریان عادی عمليات، به‌قصد فروش نگه‌داری می‌شوند

د . اجاره‌ها؛ و

ذ . دارایي‌های نامشهود حاصل از طرح‌های مزایای بازنشستگی

ر . سایر دارایي‌های‌نامشهودی که در دامنه کاربرد استاندارد دیگری قرار می‌گیرند.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}