استاندارد حسابداری شماره 15 (سرمایه‌گذاری‌ها)

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 15 (سرمایه‌گذاری‌ها)

خرید

تومان

تومـــــــــــان

توضیحات

دامنه‌كاربرد استاندارد حسابداری شماره 15 pdf

استاندارد حسابداری شماره 15 pdf به نحوه‌حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها و الزامات‌ افشاي‌ اطلاعات مربوط مي‌پردازد.

حسابداري سرمايه‌گذاري در كليه واحدهاي‌تجاري بايد طبق‌الزامات استاندارد شماره 15 انجام شود. استاندارد حسابداری 15 نحوه‌ حسابداري سرمايه‌گذاري در واحدهاي‌تجاري‌ فرعي و وابسته در صورت‌هاي‌ مالي‌ تلفيقي را تعيين نمي‌كند. ليكن طبق استاندارد حسابداری شماره 15 pdf درخصوص نحوه‌ حسابداري سرمايه‌گذاري‌هاي پيش‌گفته در صورت‌هاي‌ مالي واحدتجاري‌ اصلي كاربرد دارد، مگر در مواردي‌ كه در استاندارد حسابداری مربوط‌ به سرمايه‌گذاري در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي و وابسته نحوه‌ عمل ديگري تجويز شده باشد.

استاندارد حسابداری شماره 15 pdf (سرمایه‌گذاری‌ها)

موارد زير در استاندارد حسابداری شماره 15 مورد بحث قرار نمي‌گيرد (در فایل ‌دانلود استاندارد حسابداری شماره 15 pdf به‌صورت کامل توضیح‌داده شده است).

الف. مباني شناخت درآمدهايي كه به‌صورت سودتضمين‌شده، سودسهام و غيره از سرمايه‌گذاري‌ها براساس استاندارد حسابداری شماره 15 pdf عايد مي‌شود (رجوع‌شود به استانداردحسابداري شماره ٣ باعنوان درآمدعملياتي).

ب. سرمايه‌گذاري در واحدهاي‌تجاري‌ فرعي و وابسته در صورت‌هاي‌مالي‌ تلفيقي.

ج. سرمايه‌گذاري‌هاي‌ خاص ازجمله ابزارهاي‌مالي‌پيچيده.

د. سرمايه‌گذاري‌هايي كه توسط طرح‌هاي مزاياي‌ بازنشستگي و مؤسسات بيمه‌ عمر انجام مي‌شود.

ه. سرمايه‌گذاري در املاك.

نظر به اين‌كه يكي از ويژگي‌هاي كليه ســرمايه‌گذاري‌ها، ايجادمنافع‌اقتصــادي براي واحد ســرمايه‌گذار اسـت، نحوه‌حسـابداري مندرج در استاندارد 15 حسابداری عمل‌كرد سـرمايه‌گذاري يك‌واحد سـرمايه‌گذار را به‌نحومناسـب شـناسـايي و اندازه‌گيري مي‌كند. لذا، استاندارد ۱۵، درمورد كليه واحدهاي‌تجاري سرمايه‌گذار، صرف‌نظر از ماهيت، درصد سرمايه‌گذاري و حجم‌فعاليت سرمايه‌گذاري آن‌ها، ازجمله شركت‌هاي‌ تخصصي‌ سرمايه‌گذاري كاربرد دارد. بااين‌حال، اين امر مانع تدوين رهنمودهاي‌ ويژه براي صنايع و گروه‌هاي واحدهاي‌ تجاري‌ خاص با رعايت اصول‌ كلي مندرج در استاندارد شماره ۱۵ حسابداری نيست.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}