استاندارد حسابداری شماره 18 (صورت‌های مالی جداگانه)

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 18 (صورت‌های مالی جداگانه)

خرید

تومان

تومـــــــــــان

توضیحات

هدف استاندارد حسابداری شماره 18

هدف استاندارد حسابداری شماره 18 تجويز الزامات حسابداري و افشا در ارتباط با سرمايه‌گذاري در واحدهاي‌تجاري فرعي، مشاركت‌هاي خاص و واحدهاي‌تجاري وابسته، هنگام تهيه صورت‌هاي‌ مالي جداگانه توسط واحدتجاري است.

استاندارد حسابداری شماره 18 (صورت‌های مالی جداگانه)

دامنه كاربرد استاندارد حسابداری شماره 18

این استاندارد بايد درمورد نحوه حسابداري سرمايه‌گذاري در واحدهاي‌تجاري فرعي، مشاركت‌هاي خاص و واحدهاي‌تجاري وابسته در صورت‌هاي‌مالي جداگانه به‌كار گرفته شود.

در اين اسـتاندارد مقرر نمي‌شـود كه كدام واحدهاي‌تجاري، صـورت‌هاي‌مالي جداگانه تهيه كنند. اين اســتاندارد زماني كاربرد دارد كه واحدتجاري صــورت‌هاي‌مالي جداگانه را طبق اســتانداردهاي‌حسابداري تهيه مي‌كند.

تعاریف استاندارد حسابداری شماره 18

در اين استاندارد، اصطلاحات زير با معاني مشخص‌شده به‌كار رفته است:

صورت‌هاي‌مالي تلفيقي، صورت‌هاي‌مالي گروه است كه در آن دارايي‌ها، بدهي‌ها، حقوق‌مالكانه، درآمدها، هزينه‌ها و جريان‌هاي‌نقدي واحدتجاري اصلي و واحدهاي‌تجاري فرعي آن به‌گونه‌اي ارائه مي‌شود كه گويي متعلق به شخصيت اقتصادي واحدي است.

صورت‌هاي‌مالي جداگانه، صورت‌هاي‌مالي ارائه‌شده توسط واحدتجاري است كه به‌موجب الزامات اين استاندارد، واحدتجاري بايد سرمايه‌گذاري در واحدهاي‌تجاري فرعي، واحدهاي‌تجاري وابسته و مشاركت‌هاي‌خاص را به بهاي‌تمام‌شده پس از كسر هرگونه كاهش ارزش انباشته يا به مبلغ تجديدارزيابي به‌عنوان يك نحوه عمل مجاز جايگزين طبق استانداردحسابداري١٥ حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها يا در مواردي خاص طبق بندهاي ١٢ ،١٣ و ١٤، به ارزش منصفانه گزارش كند.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}