استاندارد حسابداری شماره 2

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 2 (صورت جریان‌های نقدی)

خرید

تومان

تومـــــــــــان

توضیحات

استاندارد شماره ۲ حسابداری:

استاندارد شماره ۲ حسابداری، اطلاعات مربوط‌به جریان‌های‌ نقدی واحد تجاری است، طبق استاندارد شماره 2 فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد نقد و معادل‌های‌ نقد و نیازهای واحد تجاری در استفاده از جریان‌های‌ نقدی مزبور، برای استفاده‌كنندگان صورت‌های‌مالی مفید است.

در استاندارد شماره 2 حسابداری اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی توسط استفاده‌كنندگان، مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد نقد و معادل‌های نقد و زمان‌بندی و اطمینان از ایجاد آن است.

هدف استاندارد حسابداری شماره ۲، تدوین الزاماتی برای ارائه‌ اطلاعات درباره تغییرات‌ تاریخی نقد و معادل‌های‌نقد واحدتجاری ازطریق صورت جریان‌های‌ نقدی است كه در آن و براساس استاندارد شماره ۲ حسابداری، جریان‌های‌ نقدی هر دوره برحسب فعالیت‌های‌ عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین‌ مالی طبقه‌بندی می‌شود.

استاندارد شماره 2 حسابداری (صورت جریان‌های نقدی)

دامنه‌کاربرد استاندارد 2 حسابداری

واحد تجاری باید صورت جریان‌های‌ نقدی را طبق الزامات استاندارد ۲ حسابداری تهیه کند و آن‌ را به‌عنوان بخش جدا نشدنی صورت‌های‌ مالی، برای هر دوره‌ای که صورت‌های‌مالی تهیه می‌شود، ارائه نماید. پس استاندارد شماره ۲ حسابداری حتماً باید رعایت گردد.

در استاندارد شماره ۲ استفاده‌كنندگان صورت‌های‌مالی واحد تجاری، به چگونگی ایجاد و مصرف‌ نقد و معادل‌های‌ نقد در واحد تجاری علاقه‌مند هستند. این‌ موضوع در استاندارد شماره ۲ حسابداری بدون توجه به ماهیت‌ فعالیت‌های واحد تجاری و صرف‌نظر از تلقی یا عدم‌ تلقی نقد به‌عنوان محصول واحد تجاری كه در مؤسسات‌مالی ممکن‌ است مطرح باشد، مصداق دارد.

با وجود این‌که فعالیت‌های‌ اصلی مولد درآمد در واحدهای‌ تجاری، متفاوت است، اما نیازهای آن‌ها به نقد اساساً مشابه است. واحدهای‌ تجاری برای هدایت‌ عملیات، پرداخت‌ تعهدات و ایجاد بازده برای سرمایه‌گذاران، نیاز به نقد دارند. بنابراین، طبق استاندارد حسابداری شماره 2 تمام واحدهای‌ تجاری ملزم به ارائه صورت جریان‌های‌ نقدی هستند.

در آخر برای آشنایی با استاندارد حسابداری و دانلود مهمترین استانداردهای حسابداری می‌توانید به لیست استانداردهای حسابداری مراجعه فرمایید.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}