استاندارد حسابداری شماره 20 (سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت‌های خاص)

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 20 (سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت‌های خاص)

خرید

تومان

تومـــــــــــان

توضیحات

هدف استاندارد شماره 20 حسابداری

هدف استاندارد شماره 20 حسابداری ، تجويز نحوه حسابداري سرمايه‌گذاري در واحدهاي‌تجاري وابسته و تعيين الزامات به‌كارگيري روش ارزش‌ويژه در حسابداري سرمايه‌گذاري در واحدهاي‌تجاري وابسته و مشاركت‌هاي‌خاص است.

استاندارد شماره 20 حسابداری (سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت‌های خاص)

دامنه‌كاربرد استاندارد شماره 20

استاندارد 20 حسابداری، بايد توسط تمام واحدهاي‌تجاري به‌كار گرفته شود كه داراي كنترل مشترك يا نفوذ قابل‌ملاحظه بر سرمايه‌پذير هستند.

تعاريف استاندارد حسابداری شماره 20

در استاندارد شماره 20 حسابداری، اصطلاحات زير با معاني مشخص‌شده به‌كار رفته است:

واحدتجاري وابسته در استاندارد مربوطه، واحدتجاري است كه سرمايه‌گذار، بر آن نفوذ قابل‌ملاحظه دارد.

صورت‌هاي‌ مالي تلفيقي در استاندارد شماره 20 حسابداری، صورت‌هاي‌مالي گروه است كه در آن دارايي‌ها، بدهي‌ها، حقوق‌مالكانه، درآمدها، هزينه‌ها و جريان‌هاي‌نقدي واحدتجاري اصلي و واحدهاي‌تجاري فرعي آن به‌گونه‌اي ارائه مي‌شود كه گويي متعلق به شخصيت‌اقتصادي واحدي است.

روش ارزش‌ويژه در استاندارد شماره 20 حسابداری ، روش حسابداري است كه براساس آن، سرمايه‌گذاري در ابتدا به بهاي‌تمام‌شده شناسايي مي‌شود و پس از آن، بابت تغييرسهم سرمايه‌گذار از خالص دارايي‌هاي سرمايه‌پذير پس از تحصيل، تعديل مي‌گردد. سود يا زيان سرمايه‌گذار، شامل سهم آن از سود يا زيان سرمايه‌پذير است و ساير اقلام سودوزيان جامع سرمايه‌گذار، شامل سهم آن از ساير اقلام سودوزيان جامع سرمايه‌پذير مي‌باشد.

مشاركت در استاندارد شماره 20 حسابداری، توافقي است كه به موجب آن، دو يا چند طرف كنترل مشترك دارند.

كنترل مشترك تسهيم، كنترل يك مشاركت به‌طور قراردادي است كه تنها زماني وجود دارد كه تصميمات درباره فعاليت‌هاي مربوط، مستلزم اجماع تمام طرفهايي است كه در كنترل، سهيم هستند.

مشاركت‌خاص، مشاركتي است كه به‌موجب آن، طرف‌هاي داراي كنترل‌مشترك بر مشاركت، نسبت به خالص دارايي‌هاي مشاركت از حق برخوردار هستند.

شريك‌خاص، يكي از طرف‌هاي مشاركت‌خاص است كه بر آن مشاركت‌خاص، كنترل مشترك دارد.

نفوذ قابل‌ملاحظه توانايي شركت در تصميم‌گيري‌هاي مربوط‌به سياست‌هاي‌مالي و عملياتي سرمايه‌پذير است، اما كنترل يا كنترل‌مشترك آن سياست‌ها نيست.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}