استاندارد حسابداری شماره 5 (رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه)

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 5 (رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه)

خرید

تومان

تومـــــــــــان

توضیحات

استاندارد شماره 5 حسابداری pdf

استاندارد شماره 5 حسابداری pdf باتوجه ‌به “مقدمه‌اي بر استانداردها‌ی حسابداري” مطالعه و به‌كار گرفته‌ می‌شود.

استاندارد حسابداری شماره 5 (رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه)

هدف استاندارد شماره 5 حسابداری

هدف استاندارد شماره ۵ حسابداری تعيين الزامات زير است:

الف. مواردي‌كه صورت‌هاي‌مالي بابت رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه تعديل مي‌شود، و

ب. افشاي‌اطلاعات درباره رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه تا تاريخ‌ تأييد صورت‌هاي‌مالي.

همچنين طبق استاندارد شماره 5 حسابداری pdf، اگر رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه بيان‌گر نامناسـب‌ بودن به‌كارگيري فرض‌ تداوم‌ فعاليت باشــد، واحد تجاري نبايد صــورت‌هاي‌ مالي خود را بر مبناي تداوم‌ فعاليت تهيه كند.

دامنه كاربرد استاندارد شماره 5

استاندارد شماره 5 حسابداری pdf بايد براي گزارش‌گري‌ ماليِ رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه به‌كار گرفته شود.

تعاريف استاندارد 5 حسابداری

اصطلاحات ذيل در استاندارد شماره 5 حسابداری pdf با معاني مشخص‌ِ زير به‌كار رفته است:

رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه: رويدادهاي مطلوب و نامطلوبي است كه بين تاريخ ترازنامه و تاريخ تأييد صورت‌هاي‌مالي رخ مي‌دهد. اين رويدادها را مي‌توان به دو گروه طبقه‌بندي كرد:

الف. رويدادهاي‌ تعديلي بعد از تاريخ ترازنامه: رويدادهايي كه شواهدي درمورد شرايط موجود در تاريخ ترازنامه فراهم مي‌كند، و

ب. رويدادهاي‌ غيرتعديلي بعد از تاريخ ترازنامه: رويدادهايي كه بيان‌گر شرايط ايجادشــده بعد از تاريخ ترازنامه است.

تاريخ تأييد صورت‌هاي‌مالي: تاريخي‌ است كه مديريت، صورت‌هاي‌مالي را به‌طور رسمي و براي آخرين‌بار به‌منظور انتشار، تأييد مي‌كند. تاريخ تأييد صــورت‌هاي‌مالي‌ تلفيقي، تاريخي‌ است كه صورت‌هاي‌مالي ياد شده توسط مديريت واحد تجاريِ اصلي به‌منظور انتشار تأييد مي‌شود.

برای تعریف و تهیه ترازنامه pdf می‌توانید به مقاله ” تراز حسابداری چیست؟ ” مراجعه فرمایید.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}