استاندارد حسابداری شماره 9 (حسابداری پیمان‌های بلند مدت)

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 9 (حسابداری پیمان‌های بلند مدت)

خرید

تومان

تومـــــــــــان

توضیحات

استاندارد شماره 9 حسابداری pdf

هدف استاندارد شماره 9 حسابداری pdf، تجويز نحوه‌ حسابداري درآمدها و هزينه‌هاي مرتبط‌ با پيمان‌هاي‌ بلندمدت در صــورت‌هاي‌ مالي پيمانكار اسـت. به‌دليل ماهيت فعاليت موضــوع پيمان‌هاي‌ بلندمدت، تاريخ‌ شروع پيمان و تاريخ‌ تكميل آن معمولاً در دوره‌هاي‌ مالي متفاوتي قرار مي‌گيرد. بنابراين، مسـئله‌ اصـلي در حسابداري پيمان‌هاي‌ بلندمدت، تخصـيص‌ درآمدها و‌ هزينه‌هاي پيمان به دوره‌هايي‌ است كه در آن دوره‌ها عمليات موضوع‌‌ پيمان اجرا مي‌شود. اين ا‌ستاندارد معيارهاي شناخت مندرج در مفاهيم‌ نظري گزارش‌گري‌ مالي را جهت تعيين‌ زمان شناخت‌ درآمد و هزينه‌هاي‌ پيمان به‌عنوان اقلام صورت سود و زيان به‌كار مي‌گيرد.

استاندارد شماره 9 حسابداری pdf (حسابداری پیمان‌های بلند مدت)

دامنه‌ كاربرد استاندارد شماره 9 حسابداری

استاندارد شماره 9 حسابداری pdf همچنين، رهنمودهايي را براي اعمال اين معيارها ارائه مي‌كند.

استاندارد شماره 9 حسابداری pdf بايد براي حسابداري پيمان‌هاي‌ بلند مدت در صورت‌هاي‌ مالي پيمانكار به‌كار گرفته شود.

تعاريف استاندارد شماره 9 حسابداری

اصطلاحات ذيل در استاندارد شماره 9 حسابداری pdf با معاني مشخص زير به‌كار رفته است:

 پيمان‌بلندمدت: پيماني‌ است كه براي طراحي، توليد يا ساخت يك دارايي‌ منفرد قابل‌ ملاحظه يا ارائه‌ خدمات (يا تركيبي از دارايي‌ها يا خدمات كه تواماً يك‌ پروژه را تشكيل دهد) منعقد مي‌شود و مدت‌زمان لازم براي تكميل‌ پيمان عمدتاً چنان‌ است كه فعاليت‌ پيمان در دوره‌هاي مالي متفاوت قرار مي‌گيرد. پيماني‌ كه طبق اين استاندارد، بلندمدت تلقي مي‌گردد، معمولاً در طول مدتي بيش از يك‌ سال انجام خواهد شد. با اين‌حال، مدت بيش از يك‌ سال، مشخصه اصلي يك پيمان‌ بلندمدت نيست. برخي پيمان‌هاي بامدت كم‌تر از يك‌سال، هرگاه ازنظر فعاليت‌دوره، داراي چنان اهميت‌ نسبي باشد كه عدم‌ انعكاس درآمد و هزينه‌ عملياتي و سود مربوط‌ به آن منجربه مخدوش‌ شدن درآمد و هزينه عملياتي و نتايج‌ دوره و عدم‌ ارائه تصويري‌ مطلوب توسط صورت‌هاي‌ مالي گردد، بايد به‌عنوان پيمان بلندمدت محسوب شود، مشروط‌ بر اين‌كه رويه متخذه در واحد تجاري از سالي به سال‌ ديگر به‌طور يك‌نواخت اعمال گردد.

برای درک بهتر استاندارد شماره 9 حسابداری می‌توانید مقاله حسابداری پیمانکاری و حسابداری پیمانهای بلند مدت pdf را مطالعه فرمایید.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}