آموزش استانداردهای حسابداری: راهنمای جامع برای حسابداران

استانداردهای حسابداری مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و قواعد هستند که نحوه ثبت، ارائه و گزارشگری اطلاعات مالی را در یک چارچوب منظم و قابل اتکا مشخص می‌کنند. این استانداردها نقشی حیاتی در تضمین کیفیت و صحت اطلاعات مالی ایفا می‌کنند و به حسابداران کمک می‌کنند تا اطلاعات مالی را به شیوه‌ای یکنواخت و قابل فهم برای تمامی ذینفعان ارائه دهند. در این مقاله از آموزشگاه ساختار دانش‌ پاشا با برند آپاداس، به آموزش لیست کامل استانداردهای حسابداری، کاربردهای هر یک و نحوه استفاده از آنها توسط حسابداران می‌پردازیم. همچنین استانداردهای حسابداری در دوره های آموزش آنلاین حسابداری و آموزش حسابداری در تبریز آموزشگاه آپاداس نیز به طور مفصل آموزش داده می شود و یکی از سرفصل های 18گانه این آموزشگاه می باشد.

آموزش استانداردهای حسابداری و لیست استانداردهای حسابداری ایران

استانداردهای حسابداری

در ایران، به تعداد 43 استاندارد حسابداری وجود دارد که توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (کتهد) تدوین و ابلاغ شده‌اند. این استانداردها به 5 دسته کلی تقسیم می‌شوند:

 1. مفاهیم نظری گزارشگری مالی: این دسته از استانداردها به مفاهیم بنیادی حسابداری مانند دارایی، بدهی، درآمد، هزینه و حقوق صاحبان سهم می‌پردازد.
 2. استانداردهای کلی: این دسته از استانداردها الزامات کلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی، مانند ارائه و افشا، را مشخص می‌کند.
 3. استانداردهای خاص مربوط به اقلام صورت‌های مالی: این دسته از استانداردها نحوه شناسایی، اندازه‌گیری، ارائه و افشای اقلام خاص صورت‌های مالی مانند دارایی‌های ثابت، موجودی‌ها، حساب‌های دریافتنی، سرمایه‌گذاری‌ها، بدهی‌های جاری و بلندمدت، حقوق صاحبان سهم و درآمد را مشخص می‌کند.
 4. استانداردهای مربوط به معاملات خاص: این دسته از استانداردها نحوه حسابداری معاملات خاص مانند اجاره‌ها، ابزارهای مالی، رویدادهای بعدی و ترکیب‌های تجاری را مشخص می‌کند.
 5. استانداردهای مربوط به حرفه حسابرسی: این دسته از استانداردها مربوط به حرفه حسابرسی و نحوه انجام حسابرسی صورت‌های مالی است.

استفاده از این استانداردها در موسسات مالی، شرکت‌های دولتی و خصوصی، و همچنین در حسابرسی‌های داخلی و خارجی متداول است. حسابداران با استفاده از این استانداردها می‌توانند گزارش‌های مالی را به گونه‌ای تهیه کنند که اعتبار و دقت لازم برای تصمیم‌گیری‌های مالی را داشته باشند.

کاربرد آموزش استانداردهای حسابداری

لیست کامل استانداردهای حسابداری

در جدول زیر لیست تمامی استانداردهای حسابداری ایران به همراه لینک دانلود فایل PDF آنها قرارداده شده است. همچنین جهت دسترسی به توضیحات بیشتر هر استاندارد می توانید با کلیک به روی ستون اول مربوط به هر کدام به صفحه مربوطه آن منتقل یابید و یا فایل PDF آنرا دانلود فرمایید.

شماره استاندارد موضوع لینک دانلود (PDF)
استاندارد شماره 1 حسابداری نحوه ارائه صورت‌های مالی دانلود PDF استاندارد شماره یک
استاندارد شماره 2 حسابداری صورت جریان‌های نقدی دانلود PDF استاندارد شماره دو
استاندارد شماره 3 حسابداری درآمد عملیاتی دانلود PDF استاندارد شماره سه
استاندارد شماره 4 حسابداری ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی دانلود PDF استاندارد شماره چهار
استاندارد شماره 5 حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه دانلود PDF استاندارد شماره پنج
استاندارد شماره 6 حسابداری گزارش عملکرد مالی دانلود PDF استاندارد شماره شش
استاندارد شماره 7 حسابداری حسابداری مخارج تحقیق و توسعه دانلود PDF استاندارد شماره هفت
استاندارد شماره 8 حسابداری حسابداری موجودی مواد و کالا دانلود PDF استاندارد شماره هشت
استاندارد شماره 9 حسابداری حسابداری پیمان‌های بلند مدت دانلود PDF استاندارد شماره نه
استاندارد شماره 10 حسابداری حسابداری کمک‌های بلاعوض دولت دانلود PDF استاندارد شماره ده
استاندارد شماره 11 حسابداری دارایی‌های ثابت مشهود دانلود PDF استاندارد شماره یازده
استاندارد شماره 12 حسابداری افشای اطلاعات اشخاص وابسته دانلود PDF استاندارد شماره دوازده
استاندارد شماره 13 حسابداری حسابداری مخارج تامین مالی دانلود PDF استاندارد شماره سیزده
استاندارد شماره 14 حسابداری نحوه ارائه دارایی‌ و بدهی‌های جاری دانلود PDF استاندارد شماره چهارده
استاندارد شماره 15 حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها دانلود PDF استاندارد شماره پانزده
استاندارد شماره 16 حسابداری آثار تغییر در نرخ ارز دانلود PDF استاندارد شماره شانزده
استاندارد شماره 17 حسابداری دارایی‌های نامشهود دانلود PDF استاندارد شماره هفده
استاندارد شماره 18 حسابداری صورت‌های مالی جداگانه دانلود PDF استاندارد شماره هجده
استاندارد شماره 19 حسابداری ترکیب‌های خارجی دانلود PDF استاندارد شماره نوزده
استاندارد شماره 20 حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت‌های خاص دانلود PDF استاندارد شماره بیست
استاندارد شماره 21 حسابداری حسابداری اجاره‌ها دانلود PDF استاندارد شماره بیست و یک
استاندارد شماره 22 حسابداری گزارش‌گری مالی میان دوره‌ای دانلود PDF استاندارد شماره بیست و دو
استاندارد شماره 23 حسابداری حسابداری مشارکت‌های خاص دانلود PDF استاندارد شماره بیست و سه
استاندارد شماره 24 حسابداری گزارش‌گری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری دانلود PDF استاندارد شماره بیست و چهار
استاندارد شماره 25 حسابداری گزارش‌گری برحسب قسمت‌‌های مختلف دانلود PDF استاندارد شماره بیست و پنج
استاندارد شماره 26 حسابداری فعالیت‌های کشاورزی دانلود PDF استاندارد شماره بیست و شش
استاندارد شماره 27 حسابداری طرح‌های مزایای بازنشستگی دانلود PDF استاندارد شماره بیست و هفت
استاندارد شماره 28 حسابداری فعالیت‌های بیمه عمومی دانلود PDF استاندارد شماره بیست و هشت
استاندارد شماره 29 حسابداری فعالیت‌های ساخت املاک دانلود PDF استاندارد شماره بیست و نه
استاندارد شماره 30 حسابداری سود هر سهم دانلود PDF استاندارد شماره سی
استاندارد شماره 31 حسابداری دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش عملیات متوقف شده دانلود PDF استاندارد شماره سی و یک
استاندارد شماره 32 حسابداری کاهش ارزش دارایی‌ها دانلود PDF استاندارد شماره سی و دو
استاندارد شماره 33 حسابداری مزایای بازنشستگی کارکنان دانلود PDF استاندارد شماره سی و سه
استاندارد شماره 34 حسابداری رویه‌های حسابداری تغییر در بر آوردهای حسابداری و اشتباهات دانلود PDF استاندارد شماره سی و چهار
استاندارد شماره 35 حسابداری مالیات بر درآمد دانلود PDF استاندارد شماره سی و پنج
استاندارد شماره 36 حسابداری ارائه ابزارهای مالی دانلود PDF استاندارد شماره سی و شش
استاندارد شماره 37 حسابداری افشای ابزارهای مالی دانلود PDF استاندارد شماره سی و هفت
استاندارد شماره 38 حسابداری ترکیب‌های تجاری دانلود PDF استاندارد شماره سی و هشت
استاندارد شماره 39 حسابداری صورت‌های مالی تلفیقی دانلود PDF استاندارد شماره سی و نه
استاندارد شماره 40 حسابداری مشارکت‌ها دانلود PDF استاندارد شماره چهل
استاندارد شماره 41 حسابداری افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر دانلود PDF استاندارد شماره چهل و یک
استاندارد شماره 42 حسابداری اندازه‌گیری ارزش منصفانه دانلود PDF استاندارد شماره چهل و دو
استاندارد شماره 43 حسابداری

گزارش عملکرد مالی مجموعه‌ای از اطلاعات است که نشان دهنده عملکرد مالی شرکت در یک دوره زمانی مشخص است. این گزارش شامل سود و زیان، درآمدها و هزینه‌ها، سود تقسیم‌شده، و دیگر اطلاعات مالی است که به تفکیک دقیقی از وضعیت مالی شرکت ارائه می‌دهد.

دوره کاربردی استانداردهای حسابداری

دوره کاربردی استانداردهای حسابداری آپاداس

برای اطلاع از شرایط ثبت نام در دوره کاربردی استانداردهای حسابداری آموزشگاه حسابداری آپاداس کلیک کنید.

کاربرد استانداردهای حسابداری

هر کدام از استانداردهای حسابداری برای ارائه راهنمایی در مورد نحوه حسابداری و گزارشگری یک قلم یا رویداد خاص مالی طراحی شده‌اند. درواقع، استانداردهای حسابداری در طیف گسترده‌ای از موارد در ایران استفاده می‌شوند، از جمله:

تهیه صورت‌های مالی:

مهمترین کاربرد استانداردهای حسابداری، استفاده از آنها در تهیه صورت‌های مالی است. صورت‌های مالی که بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه می‌شوند، تصویری شفاف و قابل اعتماد از وضعیت مالی و عملکرد یک واحد اقتصادی ارائه می‌دهند. این اطلاعات برای ذینفعان مختلف مانند سرمایه‌گذاران، طلبکاران، مدیران و دولت مفید است.

ارائه گزارش‌های مالی:

استانداردهای حسابداری الزامات مربوط به نحوه ارائه و افشای اطلاعات در صورت‌های مالی و سایر گزارش‌های مالی را مشخص می‌کنند. این الزامات به منظور اطمینان از اینکه اطلاعات ارائه شده به طور کامل، دقیق و قابل فهم باشد، تدوین شده‌اند.

ارزیابی عملکرد مالی:

استانداردهای حسابداری مبنایی برای ارزیابی عملکرد مالی یک واحد اقتصادی را فراهم می‌کنند. با استفاده از این استانداردها، می‌توان سودآوری، کارایی و ثبات مالی یک واحد اقتصادی را به طور دقیق مقایسه کرد.

مقایسه عملکرد مالی:

استانداردهای حسابداری امکان مقایسه عملکرد مالی واحدهای اقتصادی مختلف را فراهم می‌کنند. این امر به دلیل آن است که این استانداردها الزامات یکسانی را برای نحوه شناسایی، اندازه‌گیری و ارائه اطلاعات مالی در مورد اقلام مختلف صورت‌های مالی تعیین می‌کنند.

تصمیم‌گیری‌های اقتصادی:

اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری، مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ذینفعان مختلف مانند سرمایه‌گذاران، طلبکاران و مدیران است. برای مثال، سرمایه‌گذاران از این اطلاعات برای ارزیابی ریسک و بازده سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند، در حالی که طلبکاران از آن برای ارزیابی توانایی یک واحد اقتصادی در بازپرداخت بدهی‌های خود استفاده می‌کنند.

حسابرسی:

استانداردهای حسابداری مبنایی برای انجام حسابرسی صورت‌های مالی را فراهم می‌کنند. حسابرسان از این استانداردها برای اطمینان از اینکه صورت‌های مالی بر اساس اصول و الزامات صحیح حسابداری تهیه شده‌اند، استفاده می‌کنند.

آموزش استانداردهای حسابداری ایران:

استانداردهای حسابداری در آموزش حسابداری و حسابرسی به دانشجویان و کارآموزان استفاده می‌شود. آشنایی با این استانداردها برای هر کسی که با اطلاعات مالی سروکار دارد، ضروری است.

همچنین از استانداردهای حسابداری در سایر موارد مانند دعاوی حقوقی، امور مالیاتی و تنظیم مقررات نیز استفاده می‌شود. در کنار این موارد کلی، برخی از استانداردهای حسابداری کاربردهای خاص‌تری نیز دارند.

برای مثال، استاندارد شماره 8 «موجودی‌ها» برای حسابداری انواع موجودی‌ها مانند مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای آماده فروش استفاده می‌شود. استاندارد شماره 21 «اجاره‌ها» برای حسابداری دو نوع اجاره، یعنی اجاره‌های عملیاتی و اجاره‌های مالی کاربرد دارد و استاندارد شماره 16 «آثار تغییر در نرخ ارز» برای حسابداری و افشای آثار ناشی از تغییرات نرخ ارز بر اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان استفاده می‌شود.

اینفوگرافیک استانداردهای حسابداری ایران یا استانداردهای ایران چیست؟

کجا و چه زمان از استانداردهای حسابداری استفاده می‌شود؟

استانداردهای حسابداری در تمام زمینه‌های مالی و حسابداری شرکت‌ها و سازمان‌ها استفاده می‌شوند. این استانداردها به ایجاد یکنواختی و شفافیت در گزارش‌دهی مالی کمک می‌کنند و برای ذینفعان مختلف از جمله سرمایه‌گذاران، مدیران، ناظران و سایر ذی‌نفعان اطلاعات قابل اعتمادی فراهم می‌کنند. برای مثال:

 • کاربرد در سازمان‌ها: تمام شرکت‌ها و سازمان‌ها، از شرکت‌های تولیدی و خدماتی گرفته تا موسسات غیرانتفاعی، برای تهیه و ارائه صورت‌های مالی خود از استاندارد شماره یک استفاده می‌کنند. این استاندارد کمک می‌کند که ترازنامه، صورت سود و زیان، و صورت جریان وجوه نقد به صورت منظم و قابل مقایسه تهیه شود.
 • کاربرد در شرکت‌های بزرگ و کوچک: استاندارد شماره ۲ برای تمامی شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌هایی که نیاز به مدیریت نقدینگی دقیق دارند، بسیار مهم است. شرکت‌های بزرگ به منظور ارزیابی جریان‌های نقدی ورودی و خروجی خود و شرکت‌های کوچک برای برنامه‌ریزی مالی و مدیریت نقدینگی از این استاندارد استفاده می‌کنند.
 • کاربرد در شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی: استاندارد شماره ۱۵ به ویژه برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی که سرمایه‌گذاری‌های متنوعی دارند، بسیار حائز اهمیت است. این استاندارد به تعیین ارزش منصفانه و شناسایی سود و زیان ناشی از تغییرات ارزش سرمایه‌گذاری‌ها کمک می‌کند.
 • کاربرد در صنایع تولیدی و تجاری: شرکت‌های تولیدی و تجاری برای ارزیابی و مدیریت موجودی‌های خود از استاندارد شماره ۸ استفاده می‌کنند. این استاندارد به تعیین ارزش موجودی کالا و نحوه محاسبه هزینه‌های مرتبط با آن کمک می‌کند.
 • کاربرد در شرکت‌های چندملیتی و بزرگ: شرکت‌های چندملیتی و بزرگ که دارای سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور هستند، از استاندارد شماره ۱۶ برای حسابداری و گزارش‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها استفاده می‌کنند.
 • کاربرد در شرکت‌های خدماتی و تولیدی: استاندارد شماره ۳ برای شناسایی و اندازه‌گیری درآمدهای شرکت‌ها بسیار حیاتی است. شرکت‌های خدماتی و تولیدی برای ثبت و گزارش‌دهی درآمدهای خود از این استاندارد استفاده می‌کنند.
 • کاربرد در تمامی صنایع: استاندارد شماره ۳۲ برای ارزیابی و گزارش‌دهی کاهش ارزش دارایی‌ها استفاده می‌شود. تمامی شرکت‌ها در صنایع مختلف نیاز به ارزیابی دارایی‌های خود برای کاهش ارزش دارند تا ارزش واقعی آن‌ها را منعکس کنند.

در نتیجه، استانداردهای حسابداری در تمامی صنایع و سازمان‌ها برای تهیه و ارائه گزارش‌های مالی استفاده می‌شوند. این استانداردها به ایجاد شفافیت، دقت و یکنواختی در گزارش‌دهی مالی کمک کرده و اطلاعات قابل اعتمادی برای تصمیم‌گیری‌های مالی فراهم می‌کنند.

نحوه استفاده از استانداردهای حسابداری

حسابداران برای تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری از یک چارچوب گام به گام خاص استفاده می‌کنند. درواقع، نحوه استفاده از این استانداردها شامل مراحل مختلفی از شناسایی معاملات مالی تا تهیه و ارائه گزارش‌های مالی است. در ادامه، مراحل مختلف نحوه استفاده از استانداردهای حسابداری شرح داده می‌شود:

شناسایی معاملات و رویدادهای مالی

اولین مرحله در استفاده از استانداردهای حسابداری، شناسایی و ثبت معاملات و رویدادهای مالی است. هر معامله مالی باید بر اساس استانداردهای مربوطه شناسایی شود. به عنوان مثال، فروش کالا باید بر اساس استاندارد درآمد شناسایی شود.

ثبت معاملات مالی

پس از شناسایی، معاملات مالی باید در دفاتر حسابداری ثبت شوند. این مرحله شامل تعیین حساب‌های مربوطه و ثبت بدهکار و بستانکار در سیستم حسابداری است. استانداردهای حسابداری راهنماهایی برای نحوه ثبت و طبقه‌بندی این معاملات ارائه می‌دهند.

ارزیابی و اندازه‌گیری

برای تهیه گزارش‌های مالی دقیق، باید ارزش معاملات و رویدادهای مالی به درستی اندازه‌گیری شود. استانداردهای حسابداری روش‌های مختلف ارزیابی مانند بهای تمام شده، ارزش منصفانه و ارزش قابل بازیافت را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال، موجودی کالا بر اساس استاندارد مربوطه می‌تواند با روش‌های مختلفی مانند FIFO یا میانگین موزون ارزیابی شود.

تهیه و تنظیم صورت‌های مالی

استانداردهای حسابداری چارچوبی برای تهیه و تنظیم صورت‌های مالی مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد فراهم می‌کنند. این استانداردها تعیین می‌کنند که چه اطلاعاتی باید افشا شود و چگونه این اطلاعات باید ارائه شوند. برای مثال، استاندارد شماره یک به ارائه صورت‌های مالی می‌پردازد و ساختار و محتوای آن‌ها را مشخص می‌کند.

افشا و شفافیت اطلاعات مالی

یکی از اهداف اصلی استانداردهای حسابداری، اطمینان از شفافیت و افشای کامل اطلاعات مالی است. حسابداران باید مطابق با استانداردهای مربوطه، اطلاعات مرتبط با رویدادهای مالی را در صورت‌های مالی افشا کنند. این شامل افشای رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه، تغییرات در ارزش دارایی‌ها و بدهی‌ها و اطلاعات مرتبط با درآمدها و هزینه‌ها است.

بازبینی و ارزیابی مداوم

استفاده از استانداردهای حسابداری نیازمند بازبینی و ارزیابی مداوم گزارش‌های مالی است تا اطمینان حاصل شود که تمام معاملات به درستی ثبت و گزارش شده‌اند. این مرحله شامل بررسی صحت و کامل بودن اطلاعات مالی و انجام اصلاحات لازم است.

استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری

بسیاری از نرم‌افزارهای حسابداری پیشرفته، استانداردهای حسابداری را به صورت خودکار در فرآیندهای خود اعمال می‌کنند. این نرم‌افزارها با ارائه قابلیت‌هایی مانند کدینگ حساب‌ها، ارزیابی موجودی‌ها، ثبت معاملات و تهیه صورت‌های مالی، به حسابداران کمک می‌کنند تا به صورت موثر و دقیق از استانداردهای حسابداری استفاده کنند.

آموزش و به‌روزرسانی دانش

حسابداران باید دانش خود را درباره استانداردهای حسابداری به‌روز نگه دارند و به صورت مداوم آموزش‌های مرتبط با استانداردهای جدید و تغییرات آن‌ها را دنبال کنند. این امر به آن‌ها کمک می‌کند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن از این استانداردها استفاده کنند.

یکی از مراحل مهم در استفاده از استانداردهای حسابداری، کدینگ حساب‌ها است. این شامل تعیین کدهای مناسب برای انواع مختلف حساب‌ها (مانند دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها) است. کدینگ مناسب به سازماندهی و دسته‌بندی اطلاعات مالی کمک می‌کند و باعث افزایش دقت و کارایی در گزارش‌دهی مالی می‌شود.

تهیه گزارش‌های مالی و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی

گزارش‌های مالی تهیه شده بر اساس استانداردهای حسابداری، اطلاعات دقیق و قابل اعتمادی را برای مدیران و ذینفعان فراهم می‌کنند. این اطلاعات می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، برنامه‌ریزی مالی و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

مثال‌های عملی از استفاده از استانداردهای حسابداری

استاندارد شماره 1: ارائه صورت‌های مالی

نحوه استفاده: یک شرکت تولیدی برای تهیه صورت‌های مالی سالانه خود از این استاندارد استفاده می‌کند. حسابداران شرکت، تمامی دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها را شناسایی و در قالب ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد ارائه می‌کنند.

استاندارد شماره 2: صورت جریان وجوه نقد

نحوه استفاده: یک شرکت خدماتی برای ارزیابی نقدینگی و توان پرداخت بدهی‌های خود، صورت جریان وجوه نقد را تهیه می‌کند. این شرکت جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را بر اساس راهنماهای این استاندارد گزارش می‌دهد.

استاندارد شماره 8: حسابداری موجودی مواد و کالا

نحوه استفاده: یک فروشگاه زنجیره‌ای برای ارزیابی موجودی کالاهای خود از روش FIFO استفاده می‌کند و ارزش موجودی‌های پایان دوره را در ترازنامه گزارش می‌دهد.

این استانداردها به افزایش شفافیت، دقت و قابل‌مقایسه بودن گزارش‌های مالی کمک کرده و زمینه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های مالی بهتر فراهم می‌کنند. با استفاده صحیح از این استانداردها، شرکت‌ها می‌توانند عملکرد مالی خود را به بهترین نحو ممکن مدیریت و گزارش کنند.

اینفوگرافیک نحوه استفاده از استانداردهای حسابداری

نحوه آماده کردن گزارش‌های مهم برای حسابداری با استفاده از استانداردهای حسابداری

در اینجا به طور خلاصه مراحل کلی نحوه آماده کردن گزارش‌های مهم برای حسابداری با استفاده از استانداردهای حسابداری شرح داده می‌شود:

انتخاب نوع گزارش:

اولین قدم، انتخاب نوع گزارشی است که می‌خواهید تهیه کنید. برخی از رایج‌ترین گزارش‌های حسابداری عبارتند از:

 • صورت‌های مالی اساسی: ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهم
 • صورت‌های مالی تلفیقی: صورت‌های مالی یک واحد اقتصادی که شامل صورت‌های مالی شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی آن است.
 • صورت‌های مالی میان دوره‌ای: صورت‌های مالی که در فواصل زمانی کوتاه‌تر از یک سال مالی تهیه می‌شوند.
 • گزارش‌های عملکرد مالی: گزارش‌هایی که اطلاعات مربوط به سودآوری، کارایی و ثبات مالی یک واحد اقتصادی را ارائه می‌دهند.
 • گزارش‌های خاص: گزارش‌هایی که برای پاسخ به نیازهای خاص ذینفعان مختلف تهیه می‌شوند.
 

جمع‌آوری اطلاعات:

پس از انتخاب نوع گزارش، باید اطلاعات لازم برای تهیه آن را جمع‌آوری کنید. این اطلاعات شامل معاملات مالی، مانده حساب‌های ترازنامه‌ای و سایر اطلاعات مرتبط است.

اعمال استانداردهای حسابداری:

در مرحله بعد، باید اطلاعات جمع‌آوری شده را مطابق با الزامات استانداردهای حسابداری مربوطه پردازش کنید. این شامل شناسایی، اندازه‌گیری، ارائه و افشای اقلام مختلف صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مرتبط است.

تهیه گزارش:

در نهایت، باید گزارش را به صورت خوانا و قابل فهم تهیه کنید. این شامل استفاده از قالب مناسب، عناوین و توضیحات واضح و ارائه اطلاعات به صورت خلاصه و فشرده است.

الگوی گزارش:

الگوی خاصی برای گزارش‌های حسابداری وجود ندارد و این الگو بسته به نوع گزارش، ذینفعان و هدف از تهیه گزارش متفاوت خواهد بود. با این حال، به طور کلی، گزارش‌های حسابداری باید شامل موارد زیر باشند:

 • عنوان گزارش: عنوان گزارش باید به طور خلاصه نوع گزارش و دوره زمانی آن را مشخص کند.
 • مقدمه: مقدمه باید توضیح مختصری از هدف گزارش و اطلاعات ارائه شده در آن را ارائه دهد.
 • بدنه گزارش: بدنه گزارش باید شامل اطلاعات مالی مربوطه به صورت جداول، نمودارها و توضیحات باشد.
 • نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری باید خلاصه‌ای از یافته‌های کلیدی گزارش و پیامدهای آن را ارائه دهد.
 • پیوست‌ها: پیوست‌ها می‌توانند شامل اطلاعات اضافی مانند جزئیات محاسبات یا اطلاعات مربوط به استانداردهای حسابداری باشد.

مهم است که گزارش‌های حسابداری به طور منظم و با کیفیت بالا تهیه شوند تا ذینفعان بتوانند از آنها برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه استفاده کنند.

اینفوگرافیک کاربرد استانداردهای حسابداری

مهمترین استانداردهای حسابداری

در بین استانداردهای حسابداری، چند استاندارد به دلیل تأثیر گسترده‌تر و اهمیت بالاتر در گزارش‌دهی مالی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای دارند. در ادامه، به برخی از این مهم‌ترین استانداردها و کاربردهای آن‌ها پرداخته می‌شود:

کاربرد: این استاندارد اصول کلی تهیه و ارائه صورت‌های مالی را تعیین می‌کند. این شامل راهنماهایی برای ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شناسایی اقلام، نحوه اندازه‌گیری و افشای اطلاعات مالی است. هدف این استاندارد، ارائه یک چارچوب واحد برای تهیه صورت‌های مالی است که باعث می‌شود اطلاعات مالی به صورت قابل مقایسه و شفاف ارائه شوند.

 • مثال کاربرد: تنظیم ترازنامه، صورت سود و زیان، و صورت جریان وجوه نقد.

کاربرد: این استاندارد نحوه تهیه و ارائه صورت جریان وجوه نقد را تعیین می‌کند. این صورت مالی، جریان‌های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را نشان می‌دهد. اطلاعات موجود در این صورت مالی به کاربران کمک می‌کند تا توانایی شرکت در تولید وجه نقد و نیازهای نقدینگی آن را ارزیابی کنند.

 • مثال کاربرد: تحلیل نقدینگی و توان پرداخت بدهی‌ها.

استاندارد حسابداری شماره 8: حسابداری موجودی مواد و کالا

کاربرد: این استاندارد نحوه ارزیابی و گزارش‌دهی موجودی مواد و کالا را تعیین می‌کند. این شامل روش‌های مختلف ارزیابی مانند هزینه‌یابی مستقیم، میانگین موزون و FIFO (اولین ورودی، اولین خروجی) است. هدف این استاندارد، ارائه اطلاعات دقیق و قابل اتکا در مورد موجودی کالا و هزینه‌های مرتبط با آن است.

 • مثال کاربرد: تعیین ارزش موجودی‌های پایان دوره در ترازنامه.
توضیحات استاندارد شماره یک حسابداری

استاندارد حسابداری شماره 15: حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها

کاربرد: این استاندارد نحوه حسابداری و گزارش‌دهی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت را تعیین می‌کند. این شامل ارزیابی، شناسایی و افشای تغییرات در ارزش سرمایه‌گذاری‌ها و تأثیرات آن‌ها بر سود و زیان شرکت است.

 • مثال کاربرد: ثبت سود یا زیان ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها.

استاندارد حسابداری شماره 3: حسابداری درآمدهای عملیاتی

کاربرد: این استاندارد نحوه شناسایی و اندازه‌گیری درآمدها را تعیین می‌کند. درآمدها شامل فروش کالاها، ارائه خدمات و استفاده از منابع شرکت توسط دیگران (مانند حق امتیاز و بهره) است. این استاندارد به تعیین زمان و مبلغ درآمد شناسایی شده کمک می‌کند.

 • مثال کاربرد: شناسایی درآمد در زمان فروش کالا یا ارائه خدمات.

کاربرد: این استاندارد اصول و روش‌های حسابداری برای کاهش ارزش دارایی‌ها را تعیین می‌کند. این شامل ارزیابی دارایی‌ها برای کاهش ارزش و شناسایی زیان کاهش ارزش در صورت‌های مالی است. هدف این استاندارد، ارائه اطلاعات صحیح در مورد ارزش واقعی دارایی‌ها است.

 • مثال کاربرد: ارزیابی و ثبت کاهش ارزش دارایی‌های ثابت یا سرمایه‌گذاری‌ها.

علاوه بر این استانداردها، استانداردهای دیگری نیز وجود دارند که در حوزه‌های خاص مانند سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌های نامشهود، ترکیب‌های تجاری و … کاربرد دارند. در نظر داشته باشید که این لیست صرفاً شامل برخی از مهم‌ترین استانداردهای حسابداری است.

نتیجه‌گیری: لزوم فراگیری استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری مجموعه‌ای از اصول، رویه‌ها و قوانین هستند که برای گزارش‌دهی مالی و حسابداری به کار می‌روند. این استانداردها با هدف ایجاد یکنواختی، شفافیت و دقت در گزارشات مالی تدوین شده‌اند و نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مالی ایفا می‌کنند.

این استانداردهای ابزارهای بسیار مهمی برای حسابداران و مدیران مالی هستند و علاوه‌بر اینکه به ایجاد یکنواختی و شفافیت در گزارشات مالی کمک می‌کنند، اطلاعاتی دقیق و قابل اعتمادی نیز برای تصمیم‌گیری‌های مالی فراهم می‌سازند. با استفاده صحیح از این استانداردها، شرکت‌ها می‌توانند گزارشات مالی خود را به نحوی تهیه کنند که منعکس‌کننده وضعیت واقعی مالی و عملکردی آنها باشد.

در نتیجه، برای تبدیل شدن به یک حسابدار حرفه‌ای و خبره، نیاز است که نسبت به این استانداردها تسلط کافی داشته باشید. دوره آموزش استانداردهای حسابداری و دوره آموزش حسابداری در تبریز آپاداس شامل این سرفصل آموزشی می باشد و کامل ترین دوره برای آموزش این استانداردها است که می‌توانید از آن استفاده کنید.

سوالات متداول (FAQs) درباره آموزش استانداردهای حسابداری

 1. استانداردهای حسابداری چیست و چرا اهمیت دارند؟
  استانداردهای حسابداری مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و قواعد هستند که نحوه ثبت، ارائه و گزارشگری اطلاعات مالی را مشخص می‌کنند. این استانداردها تضمین می‌کنند که اطلاعات مالی به صورت دقیق، شفاف و قابل اتکا ارائه شوند و به حسابداران کمک می‌کنند تا گزارش‌های مالی یکنواخت و قابل فهم برای تمامی ذینفعان تهیه کنند.
 2. چند استاندارد حسابداری در ایران وجود دارد و چه دسته‌بندی‌هایی دارند؟
  در ایران، 43 استاندارد حسابداری وجود دارد که توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری تدوین شده‌اند. این استانداردها به پنج دسته کلی تقسیم می‌شوند: مفاهیم نظری گزارشگری مالی، استانداردهای کلی، استانداردهای خاص مربوط به اقلام صورت‌های مالی، استانداردهای مربوط به معاملات خاص و استانداردهای مربوط به حرفه حسابرسی. 
 3. کاربرد استانداردهای حسابداری در تهیه گزارش‌های مالی چیست؟
  استانداردهای حسابداری برای تهیه و ارائه صورت‌های مالی، ارزیابی عملکرد مالی، مقایسه عملکرد مالی واحدهای اقتصادی مختلف و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استفاده می‌شوند. این استانداردها کمک می‌کنند تا گزارش‌های مالی دقیق، قابل اعتماد و یکنواختی تهیه شوند که برای ذینفعان مختلف مفید باشند.
 4. مراحل استفاده از استانداردهای حسابداری برای تهیه صورت‌های مالی کدامند؟
  مراحل استفاده از استانداردهای حسابداری شامل شناسایی معاملات و رویدادهای مالی، ثبت معاملات مالی، ارزیابی و اندازه‌گیری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، افشا و شفافیت اطلاعات مالی، و بازبینی و ارزیابی مداوم گزارش‌های مالی است. 
 5. چگونه می‌توان از نرم‌افزارهای حسابداری برای اجرای استانداردهای حسابداری استفاده کرد؟ بسیاری از نرم‌افزارهای حسابداری پیشرفته، استانداردهای حسابداری را به صورت خودکار در فرآیندهای خود اعمال می‌کنند. این نرم‌افزارها با ارائه قابلیت‌هایی مانند کدینگ حساب‌ها، ارزیابی موجودی‌ها، ثبت معاملات و تهیه صورت‌های مالی، به حسابداران کمک می‌کنند تا به صورت موثر و دقیق از استانداردهای حسابداری استفاده کنند.
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}