دوره مامور خرید

0

45+

دوره مامورخرید

1

خرید

1,479,600 تومان

تومـــــــــــان

 • توانايي‌تشخيص عوامل‌موثر كار
 • توانايي بررسي كداقتصادي فروشندگان
 • توانايي تهيه‌وتنظيم اسنادمالي
برای مشاوره رایگان کلیک کنید
پیشنمایش

مدت زمان دوره:

مدت زمان دوره:

آخرین آپدیت

پشتیبانی رایگان

پشتیبانی 24 ساعته

پخش!

پخش!

قفل!

قفل!

توضیحات

معرفی دوره مامورخرید:

برای استخدام مامور خرید در شغل تدارکات باید به این نکته توجه نمود، كسي است كه بتواند ازعهده بررسي و كنترل‌ كيفي كالاهاي خريداري‌شده، برآورد قيمت و تهيه ‌پيش‌فاكتور، انتخاب‌ كالا و قيمت‌ مناسب، خريد و نظارت‌بر حمل‌ونقل كالاي خريداري‌شده و تحويل آن به انبار و محاسبه قيمت‌خريدها و تسويه‌حساب با امورمالي برآيد. گاهی اوقات مامورخرید را مسئول تامین، می‌نامند.

در استخدام مسئول خرید علاوه بر موارد یاد شده به حقوق مسئول خرید، رزومه مسئول خرید توجه می‌گردد. البته نمونه رزومه مسئول خرید را می‌توانید در اینترنت مشاهده نمایید.

فرم‌های مورد استفاده مامور خرید را به‌صورت رایگان، با کلیک بر روی هر گزینه‌ می‌توانید خریداری فرمایید:

واحد تدارکات چیست؟

تدارکات فرآیندِیافتن، پذیرش‌شرایط و خریدکالاها، خدمات یا آثار از یک منبع‌خارجی است؛ و اغلب ازطریق مناقصه‌رقابتی انجام می‌شود. از وظایف مامور خرید، اطمینان از قیمت‌کالاها، خدمات یا نیروی‌کار می‌باشد. هم‌چنین از وظایف مدیر خرید و تدارکات مقایسه جنبه‌هایی مانند: کیفیت، کمیت، زمان و مکان می‌باشد.

لازم به‌ذکر است که نام دیگر مسئول خرید، مامورخرید می‌باشد.

تفاوت کارپرداز و مامور خرید

شرح وظایف کارپرداز با شرح وظایف مسئول خرید یک‌سان است، بنابراین کارپرداز را مامورخرید نیز می‌نامند.

 موضوع‌خرید تجهیزات‌وخدمات برای رفع به‌موقع نیازها یکی از دغدغه‌های اصلی و همیشگی سازمان‌ها می‌باشد. این موضوع هم در ارگان‌های‌دولتی و هم در بخش‌خصوصی بر عهده شخصی به نام کارپرداز بوده  و جزو شرح وظایف تدارکات و کارپردازی می‌باشد. برکسی پوشیده نیست که موفقیت‌سازمان درگرو شناخت منابع و استفاده مناسب از آن‌ها برای دست‌یابی به اهداف می‌باشد.

در شرح شغل کارشناس خرید داخلی، مسئول اصلی تهیه تجهیزات‌و‌خدمات در سازمان بر عهده این‌فرد می‌باشد. که باید دارای دانش، تجربه، مهارت‌های مناسب این‌رشته باشد.

آموزشگاه ساختاردانش‌پاشا با برند آپاداس دارای مجوز رسمی از سازمان فنی‌وحرفه‌ای، اقدام به برگزاری دوره مامورخرید نموده است. هدف از این دوره تعریف شغل موردنظر، جواب به سوال “کارپرداز کیست” و بررسی شرح وظایف کارشناس تامین، شرح وظایف کارشناس خرید خارجی، شرح وظایف کارشناس خرید و تدارکات، شرح وظایف کارمند پشتیبانی، شرح وظایف مسئول خرید خارجی و شرح وظایف مسئول سفارشات می‌باشد.

کارآموزان برای شرکت در دوره جاری باید دارای حداقل ميزان‌تحصيلات در پايان‌دوره راهنمايي باشند. دوره مامورخرید طی 33 ساعت‌نظری و 61 ساعت‌عملی، پس از تکمیل‌ظرفیت برگزار می‌شود.

سرفصل‌های دوره مامورخرید به‌شرح زیر می‌باشد:

توانايي‌تشخيص عوامل‌موثر كار
 • آشنايي با عوامل‌موثر فيزيكي محيط‌‌كار
 • آشنايي با عوامل‌موثر فيزيولوژیکی محيط‌كار
 • آشنايي با عوامل‌موثر شیمیایی محيط‌كار
 • آشنايي با عوامل‌موثر بیولوژیکی محيط‌كار
 • شناسايي اصول‌تشخيص عوامل‌موثر محيط‌كار
توانايي‌بررسي درخواست خريدكالا
 • آشنايي با فرم‌هاي درخواست‌هاي خريدكالا
 • آشنايي با مسئوليت اداره‌بازرگاني
 • آشنايي با مقررات‌وآيين‌نامه خريدكالا
 • شناسايي اصول‌بررسي درخواست‌هاي خريدكالا
توانايي استعلام‌قيمت و بررسي كداقتصادي فروشندگان
 • آشنايي با نوع كالاي مورددرخواست
 • آشنايي با مراكز‌فروش كالاهاي‌مختلف
 • آشنايي با فروشندگان‌كالا و كيفيت‌كاري آن‌ها
 • آشنايي با كداقتصادي فروشندگان و مقررات‌مربوطه
 • آشنايي با تاريخ و مهراستعلام
 • آشنايي با پيش‌فاكتور و انواع آن
 • شناسايي اصول اخذ پيش‌فاكتور از فروشندگان
 • شناسايي اصول‌استعلام قيمت‌كالا
 • شناسايي اصول‌بررسي كدهاي‌اقتصادي
توانايي‌بررسي پيش‌فاكتورو انتخاب مناسب‌ترين كالاوفروشنده
 • آشنايي با كالاهاي موردنظر
 • آشنايي با قيمت‌كالاهاي موردنظر
 • آشنايي با روش‌هاي خريدوفروش كالا
 • آشنايي با مقررات‌بررسي‌ پيشنهادات‌فروشندگان
 • شناسايي اصول‌بررسي پيش‌فاكتور وانتخاب مناسب‌ترين كالاوفروشنده
 • شناسايي اصول تثبيت‌فروشنده و انجام اقدامات‌‌اوليه خريد
توانايي خريداجناس و كالاهاي موردنظر براساس مقررات‌ و ضوابط‌‌جاري سيستم‌مربوطه
 • شناسايي‌نرخ كالاهاي‌مختلف (به‌روز)
 • شناسايي اصول خريدكالا براساس درخواست‌ها
 • شناسايي اصول‌كنترل كالاهاي خريداري‌شده
 • شناسايي اصول‌محاسبه پرداخت بهاي‌كالا
 • شناسايي اصول اخذمدارك موردنياز خريدكالا از فروشندگان
 • شناسايي اصول اخذگارانتي‌هاي لازم
توانايي تسويه‌حساب با فروشندگان
 • آشنايي با مسايل اموربانكي و چك
 • آشنايي با انواع‌چك و كاربردآن‌ها
 • آشنايي با قوانين‌چك
 • شناسايي اصول تسويه‌حساب با فروشندگان
توانايي صدوربارنامه و سفارش و حمل‌كالا
 • آشنايي با مقررات حمل‌ونقل كالا به سيستم
 • آشنايي با بارنامه و سفارشات‌مربوطه
 • آشنايي با فاكتور و اصول‌صدور آن
 • شناسايي‌اصول صدوربارنامه و سفارش و حمل‌كالا
توانايي‌اعاده كالاهاي‌مرجوعي به فرشندگان
 • آشنايي با برگ‌هاي كالاهاي‌مختلف (اماني‌وبرگشتي)
 • شناسايي اصول‌تنظيم برگ‌هاي‌كالاهاي مختلف
 • شناسايي اصول‌اعاده كالاهاي‌مرجوعي به فروشندگان
توانايي تهيه‌وتنظيم اسنادمالي
 • آشنايي با سندمالي، انواع و كاربردآن‌ها
 • شناسايي اصول تهيه‌وتنظيم اسنادمالي
توانايي نمونه‌گيري از واحدهاي‌مختلف كارخانه
 • آشنايي با واحدهاي‌مختلف كارخانه ومسئوليت‌آن‌ها
 • شناسايي اجناس‌نمونه‌‌اي واحدهاي‌مختلف
 • شناسايي اصول گرفتن‌نمونه‌هاي واحدهاي‌مختلف
توانايي‌ اجراي‌مقررات و آيين‌نامه‌هاي شغلي
 • آشنايي با مقررات‌وآيين‌نامه‌هاي شغلي
 • شناسايي اصول اجراي مقررات آيين‌نامه‌هاي‌شغلي
توانايي تهيه‌گزارش و ترسيم نمودارفعاليت‌ها
 • آشنايي با اسنادومدارك موردنياز تهيه‌گزارش و ترسيم نمودارفعاليت‌ها
 • شناسايي اصول‌ تهيه‌گزارش و ترسيم نمودارفعاليت‌ها
توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات‌ايمني و حفاظتي و بهداشت‌كار
 • آشنايي با حوادث‌شغلي و علل‌بروز آن‌ها
 • آشنايي با وسايل ايمني‌وحفاظتي و بهداشت‌كار وكاربردآن‌ها
 • شناسايي اصول‌پيشگيري‌ازحوادث‌ و رعايت‌نكات‌ايمني و حفاظتي و بهداشت‌كار
 • آشنايي با عوارض‌جاني و اصول‌انجام كمك‌هاي‌اوليه
 • آشنايي با آتش‌سوزي واصول آتش‌نشاني

مشکلات کارپردازی:

 • 1
  باتوجه به حجم‌بالای مبادلات‌مالی بین سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های دولتی، برای ارائه کالاوخدمات و برای رفع‌نیازهای داخلی‌وخارجی سازمان، مهمترین وظایف خریدار در مدیریت عرضه کنندگان، ارتباط‌موثر و مستمر بین صاحبان‌مشاغل و مشتریان می‌باشد.
 • 2
  با توجه به نوع‌کار، نیاز به انتخاب مناسب برای آموزش‌اولیه و کسب مهارت های کارشناس خرید اجباری و ضروری می‌باشد.
 • 3
  طراحی غیراصولی ساختارسازمانی باعث ایجاد مشکلاتی در روند حرکت سازمان می‌شود. مشکل افزایش حجم‌کار یکی دیگر از مشکلات این سِمَت می‌باشد.
 • 4
  نفوذ افرادقدرتمند در سازمان‌ها برای خرید کالاوخدمات از منابع‌خاص، از دیگر مشکلات سازمان‌ها و فرآیندهای‌تجاری می‌باشد.
 • 5
  عدم‌شفافیت در نیازهای کمی‌وکیفی بخش‌های‌مختلف برای ارائه‌کالاها و خدمات‌لازم می‌تواند این بخش را با مشکل مواجه نماید.

تنخواه‌دار کیست؟

شخصی که مسئولیت پرداخت هزینه های‌عملیاتی سازمان را برعهده دارد، تنخواه‌دار نامیده می‌شود. در شرکت‌های بزرگ با چندین بخش، هر بخش تنخواه گردان ثابت و متغیر دارد. برای هر تنخواه سقفی وجود دارد که فرمول محاسبه سقف تنخواه در آیین‌نامه شرکت مشخص می‌شود.

در دفاتر حسابداری هنگام ثبت تنخواه، شارژ تنخواه باعث بدهکار شدن و خرج تنخواه موجب بستانکار شدن حساب تنخواه می‌گردد.

 در فایل زیر تمام استانداردهای لازم برای آموزش شغل مامورخرید براساس قوانین سازمان فنی‌وحرفه‌ای بارگذاری شده است.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}