استاندارد حسابداری شماره 11 (دارایی‌های ثابت مشهود)

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 11 (دارایی‌های ثابت مشهود)

خرید

تومان

تومـــــــــــان

توضیحات

استاندارد شماره 11 حسابداری pdf

استاندارد شماره 11 حسابداری pdf باعنوان دارايي‌هاي‌ ثابت‌ مشهود که درتاريخ 1386/04/30 توسط مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد 11 حسابداری قبلي مي‌شود و الزامات آن درمورد صورت‌های‌ مالي که دوره‌مالي آن‌ها از تاريخ 1386/01/01 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.

استاندارد شماره 11 حسابداری pdf (دارایی‌های ثابت مشهود)

دلايل تجديدنظر در استاندارد حسابداری شماره 11:

اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بیش‌تر با استانداردهای‌ بین‌المللي‌ حسابداری و بهبود استاندارد قبلي استاندارد شماره 11 حسابداری pdf ، انجام شده است.

هدف استاندارد شماره 11

هدف استاندارد شماره 11 حسابداری، تجويز نحوه‌ حسابداری دارايی‌های‌ ثابت‌ مشهود است تا استفاده‌کنندگان (استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری) صورت‌های‌ مالي بتوانند اطلاعات مربوط‌به سرمايه‌گذاری واحد تجاری در اين دارايی‌ها و تغییرات آن‌ را تشخیص دهند. موضوعات‌ اصلي در حسابداری دارايی‌های‌ ثابت‌ مشهود عبارت از شناخت‌ دارايي، تعیین مبلغ‌ دفتری آن و شناخت هزينه ‌استهلاک و زيان کاهش ارزش دارايي است.

دامنه كاربرد استاندارد شماره ۱۱ حسابداری

استاندارد حسابداری 11 بايد براي حسابداري تمام دارايي‌هاي‌ ثابت‌ مشهود به‌كار گرفته شود، مگر اين‌که به‌موجب استانداردي ديگر، نحوه‌ حسابداري متفاوتي مجاز يا الزامي شده باشد.

استاندارد شماره 11 حسابداری pdf برای موارد زير کاربرد ندارد:

الف. دارايی‌های‌ زيستي مرتبط با فعالیت‌های‌ کشاورزی (به استاندارد‌ حسابداری‌ شماره 26 باعنوان فعاليت‌هاي‌کشاورزي) مراجعه شود.

ب. حق‌ امتیاز معادن، ذخاير مواد معدني مانند: نفت و گاز طبیعي، و منابع مشابهي‌ که احیا شونده نیست.

ج. دارايی‌های‌ثابت‌ مشهودی که طبق استاندارد حسابداری شماره 31 با عنوان دارايي‌هاي‌ غيرجاري نگه‌داري‌ شده براي فروش و عمليات متوقف‌ شده، به‌طور مستقل يا در قالب يک مجموعه‌ واحد، به‌عنوان نگهداری‌شده برای فروش طبقه‌بندی شده باشد.

با اين‌حال، استاندارد شماره 11 حسابداری pdf برای دارايی‌های‌ثابت‌ مشهود مورد استفاده در توسعه يا نگه‌داری دارايی‌های مندرج در بندهای “الف” و “ب” کاربرد دارد.

ساير استانداردها ممکن است شناخت يک دارايي‌ثابت‌ مشهود را برمبنای رويکردی‌ متفاوت با استاندارد شماره 11 حسابداری pdf الزامي نمايد. برای مثال استاندارد حسابداری شماره 21 با عنوان حسابداري‌ اجاره‌ها، واحد تجاری را ملزم مي‌کند که شناخت يک دارايي‌ثابت‌ مشهود مورد اجاره را برمبنای انتقال مخاطرات و مزايا ارزيابي کند. با اين‌حال درچنین مواردی ساير جنبه‌های‌ حسابداری اين دارايی‌ها ازجمله استهلاک، توسط استاندارد شماره 11 حسابداری pdf مقرر شده است.

برای درک بهتر استاندارد شماره 11 حسابداری pdf، مبحث حسابداری دارایی های ثابت pdf را مطالعه فرمایید.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}