استاندارد حسابداری شماره 23 (حسابداری مشارکت‌های خاص)

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 23 (حسابداری مشارکت‌های خاص)

1

خرید

رایگان

توضیحات

دامنه كاربرد استاندارد حسابداری شماره 23

استاندارد حسابداری شماره 23 بايد براي حسابداري مشاركت‌هاي‌خاص شامل: نحوه ارائه دارايي‌ها، بدهي‌ها، درآمدها و هزينه‌هاي مشاركت‌خاص در صورت‌هاي‌ مالي هريك از شركاي‌خاص و سرمايه‌گذاران، صرف‌نظر از نوع مشاركت‌خاص، به‌كار رود.

استاندارد حسابداری شماره 23 (حسابداری مشارکت‌های خاص)

تعاريف استاندارد حسابداری شماره 23

اصطلاحات‌ذيل در استاندارد حسابداری شماره 23 با معاني مشخص زير به‌كار رفته است:

 مشاركت‌خاص در استاندارد حسابداری شماره 23: عبارت است از توافقي قراردادي كه به‌موجب آن دو يا چند طرف، يك فعاليت‌اقتصادي تحت‌كنترل مشترك را به‌عهده مي‌گيرند.

 كنترل: عبارت است از توانايي هدايت سياست‌هاي‌مالي و عملياتي يك فعاليت‌اقتصادي به‌منظور كسب‌منافع.

 كنترل مشترك: مشاركت در كنترل يك فعاليت‌اقتصادي به‌موجب يك توافق قراردادي است و تنها هنگامي وجود دارد كه تصميم‌گيري‌هاي مالي و عملياتي راهبردي مربوط به آن فعاليت، مستلزم اتفاق آراي اشخاص داراي كنترل‌مشترك (شركاي‌خاص) باشد.

شريك خاص: يكي از طرف‌هاي مشاركت‌خاص است كه بر آن كنترل مشترك دارد.

 سرمايه‌گذار: در مشاركت‌خاص يكي از طرف‌هاي مشاركت‌خاص است كه بر آن كنترل‌مشترك ندارد.

 واحدتجاري: عبارت است از تشكلي قانوني يا قراردادي، اعم از: ثبت‌شده يا ثبت‌نشده، يا هرشخص يا تشكلي كه يك فعاليت‌اقتصادي را از جانب خود براي دست‌يابي به اهداف‌خاص اداره مي‌كند.

 روش ارزش‌ويژه: يك روش حسابداري است كه براساس آن سهم شريك‌خاص در واحدتجاري تحت كنترل‌مشترك ابتدا به بهاي‌تمام‌شده ثبت مي‌شود و پس از آن بابت تغيير درسهم وي از خالص دارايي‌هاي واحدتجاري تحت كنترل‌مشترك تعديل مي‌گردد. سهم شريك‌خاص از نتايج عمل‌كرد واحدتجاري تحت كنترل‌مشترك در صورت سودوزيان منعكس مي‌شود.

 روش ارزش‌ويژه ناخالص: نوعي روش ارزش‌ويژه است كه به‌موجب آن سهم شريك‌خاص به‌تفكيك مجموع دارايي‌ها و مجموع بدهي‌هاي مشاركت‌خاص كه تشكيل‌دهنده مبلغ‌خالص سرمايه‌گذاري وي است در ترازنامه و سهم وي از درآمدهاي‌عملياتي مشاركت‌خاص در صورت سودوزيان منعكس مي‌شود.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}