استاندارد حسابداری شماره 40 (مشارکت‌ها)

0

45+

استاندارد حسابداری شماره 40 (مشارکت‌ها)

1

خرید

رایگان

توضیحات

هدف استاندارد 40 حسابداری

هدف استاندارد 40 حسابداری، تعیین اصول گزارش‌گری‌مالی برای واحدهای‌تجاری است که در توافق‌های تحت‌کنترل مشترک (یعنی مشارکت‌ها)، منافعی دارند.

استاندارد 40 حسابداری (مشارکت‌ها)

دست‌یابی به هدف استاندارد ۴۰ حسابداری

برای دست‌یابی به هدف اشاره‌شده در بند 1، استاندارد 40 حسابداری کنترل مشترک را تعریف می‌کند و هر واحدتجاری را که طرف یک مشارکت است ملزم می‌نماید با ارزیابی حقوق و تعهدات خود، نوع‌مشارکت را تعیین کند و حسابداری حقوق و تعهدات خود را باتوجه به‌نوع مشارکت انجام دهد.

دامنه کاربرد استاندارد بین المللی حسابداری 40

این استاندارد، باید توسط تمام واحدهای‌تجاری که طرف یک مشارکت هستند، به‌کار گرفته شود.

مشارکت‌ها در استاندارد 40 حسابداری

مشارکت، توافقی است که به‌موجب آن، دو یا چند طرف کنترل‌مشترک دارند.

یک‌مشارکت دارای ویژگی‌های زیر است:

  • الف
    طرف‌های مشارکت، طبق یک قرارداد، الزاماتی دارند (به بندهای ب2 تا ب4 مراجعه شود).
  • ب
    آن قرارداد، به دو یا چند طرف از آن طرف‌ها، کنترل‌مشترک بر مشارکت را اعطا می‌کند (به بندهای 7 تا 13 مراجعه شود).

مشارکت، یا عملیات‌مشترک است یا مشارکت‌خاص

کنترل مشترک استاندارد 40 حسابداری

کنترل مشترک، تسهیم کنترل یک مشارکت به‌طور قراردادی است که تنها زمانی وجود دارد که تصمیمات درباره فعالیت‌های مربوط، مستلزم اجماع تمام طرف‌هایی است که در کنترل سهیم هستند.

جهت دانلود جدیدترین استانداردها اعم از: استانداردشماره1 (ارائه صورت‌های مالی)، استاندارد شماره 14 حسابداری (نحوه ارائه دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری)، … می‌توانید به صفحه آموزش‌استانداردهای‌حسابداری مراجعه کنید.

توضیحات تکمیلی

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}