سـایـر حـسـاب‌هـا و اسـنـاد دریـافـتـنـی

سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی

0.0

سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی

سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی از سرفصل‌های کل مربوط به گروه دارایی‌های جاری است، و همانند سرفصل کل حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری نشان‌دهنده میزان مطالبات یک کسب و کار می‌باشد. همان‌طور که در مبحث حساب‌ها و اسناد دریافتنی بیان شد، در صورتی‌که مطالبات یک کسب و کار مرتبط با فعالیت تجاری اصلی آن کسب و کار باشد، باید در سرفصل حساب حساب‌ها و اسناد دریافتنی ثبت و ضبط گردد و در صورتی‌که ناشی از فعالیت اصلی کسب و کار نباشد، بایستی در سرفصل سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ثبت و ضبط شود.

این حساب دائمی است و شامل اسناد دریافتنی غیرتجاری در جریان وصول، اسناد دریافتنی غیرتجاری نزد صندوق، اسناد دریافتنی غیرتجاری واخواستی، حساب‌های دریافتنی غیرتجاری، مساعده کارکنان، وام ضروری کارکنان، حق‌العمل کاران، ترخیص‌کاران گمرکی و سپرده‌های موقت می‌باشد، که در قبال اموری به جز فعالیت اصلی درآمدزایی شرکت که در اساس‌نامه آن درج شده، به وجود آمده‌اند و براساس خالص ارزش بازیافتنی منعکس می‌شوند.

فهرست مطالب:

مساعده کارکنان چیست؟

سـایـر حـسـاب‌هـا و اسـنـاد دریـافـتـنـی

گاهی کارمند به‌دلایلی مبلغی از حقوق خود را قبل از اتمام ماه کارکرد از کارفرما درخواست می‌کند؛ مبلغ درخواستی مساعده نامیده می‌شود.

مساعده جزء کسورات توافقی مابین کارمند و کارفرما است و در آخر ماه، از کارکرد حقوق بگیر کسر می‌شود. به عبارت دیگر، مبلغ دریافتی کارگر در پایان ماه با وی تسویه می‌شود.

سـایـر حـسـاب‌هـا و اسـنـاد دریـافـتـنـی

سرفصل سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی، یادداشت شماره ۶ صورت‌های مالی را تشکیل داده و با استفاده از این یادداشت می‌توان ارقام معنادار مربوط به سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی را نمایش داد.

سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی شامل وام و مساعده کارکنان، اسناد دریافتنی، سپرده‌های موقت، سود سهام دریافتنی، طلب از شرکت‌های گروه، طلب از سایر اشخاص وابسته و سایر اشخاص می‌باشد.

زمانی که شرکت مطالباتی از محلی غیر از فعالیت اصلی شرکت داشته باشد، بایستی در این سرفصل ثبت و ضبط گردد، و این مهم‌ترین تفکیک و تفاوت سرفصل حساب‌ها و اسناد دریافتنی و سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی است.

ماهیت سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی

سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی در واقع دارایی یک واحد اقتصادی یا شرکت هستند و ماهیت دارایی‌ها بدهکار است و به همین دلیل ماهیت سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ‌هم نیز بدهکار است و هیچ‌گاه ماهیت این حساب نباید به‌صورت بستانکار باشد.

موارد ثبت سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی به هنگام پرداخت وجه به کارکنان و سایر اشخاص و ایجاد سپرده‌های دریافتنی، سودهای دریافتنی، هم‌چنین دریافت سایر اسناد دریافتنی، تسویه مطالبات مزبور، ایجاد ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و سوخت مطالبات غیرتجاری این حساب مورد ثبت قرار می‌گیرد. اقلام مندرج و حساب‌هایِ متقابلِ اقلام قابل درج در این حساب، به‌شرح زیر می‌باشند:

بدهکار: مبالغ پرداختی به کارکنان و سایر اشخاص، ایجاد سپرده‌های دریافتنی و دریافت اسناد غیرتجاری در این حساب  بدهکار و حساب “موجودی نقد” یا حسب مورد سایر حساب‌ها بستانکار می‌گردد.

بستانکار: مبالغ واریزی به حساب‌های شرکت از طرف بدهکاران و مبالغ مرتبط با استرداد سپرده‌های دریافتنی، و هم‌چنین ایجاد ذخیره در خصوص مطالبات مشکوک الوصول در این حساب بستانکار و متقابلا حساب “موجودی نقد” یا حسب مورد سایر حساب‌ها بدهکار می‌گردد.

جهت مطالعه بیشتر در مورد ماهیت حساب‌ها، برمقاله ماهیت حساب‌ها کلیک کنید.

چند نکته مهم در رابطه با سرفصل سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی

در صورتی که قسمتی از مطالبات در طی چرخه عادی عملیات یا یک سال مالی (هرکدام طولانی‌تر باشد) قابل وصول نباشد، بایستی مبلغ این مطالبات در پایان سال مالی به حساب “سایر دارائی‌ها” انتقال یابد.

در صورتی‌که بر اساس رویه شرکت نیاز به ایجاد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول باشد، ذخیره لازم محاسبه و در حساب‌ها انعکاس می‌یابد.

در پایان هر سال مالی بایستی دارائی‌های ارزی بر اساس نرخ رسمی ارز تسعیر و سود و زیان حاصله در حساب “اندوخته سود و زیان تسعیر ارز” منظور شود.

سـایـر حـسـاب‌هـا و اسـنـاد دریـافـتـنـی

زمان وثبت آن

هنگام انجام اموری که جزو فعالیت اصلی و درآمدزای مندرج در اساس نامه نباشد، یا زمانی که دریافت وجه به آینده موکول می‌شود (نسیه)، یا در ازای آن چک یا اوراق بهاداری دریافت می‌شود، این حساب بدهکار خواهد شد.

در صورت دریافت وجه مربوطه با بستانکار شدن، کاهش خواهد یافت.

سـایـر حـسـاب‌هـا و اسـنـاد دریـافـتـنـی

جهت مطالعه بیشتر در مورد کدینگ حساب‌ها، بر روی مقاله کدینگ کلیک کنید.

مزایای سایر حساب‌های دریافتنی

سایر حساب‌های دریافتنی نیز برای مسائل مطالبه استفاده می‌شود اما جدا از مسئله اصلی شرکت که به عنوان مثال همان خدمات رفاهی می‌باشد. یعنی به عنوان مثال مطالبه برای صندلی و میز یا هر چیزی که جدا از خدمات اصلی شرکت می‌باشد را از سایر حساب‌های دریافتنی استفاده می‌کنند.

تفاوت حساب‌های دریافتنی تجاری و سایر حساب‌های دریافتنی

به عنوان موسسه یا شرکتی در زمینه خرید و فروش وسایل بهداشتی کار می‌کند و به شخصی کالا یا خدماتی را ارائه می‌دهد و برای این خرید و فروش باید سند حساب‌های دریافتنی تجاری را درگیر کند و این کار را برای همه فروش‌ها و خدمات باید انجام دهد تا در کنترل و بهبود روند خرید فروش شرکت کمک کند. اما ممکن است این شرکت برای مسائل خارجه مانند: خرید صندلی و میز یا مواردی که به کار اصلی شرکت مربوط نمی‌شود هزینه‌ای پرداخت کند و مطالبه‌ای صورت گیرد که در این صورت نیز باید از سایر حساب‌های دریافتنی استفاده کرد.

سوالات متداول

اسناد دریافتنی غیر تجاری چیست؟

اسناد دریافتنی نشان‌دهنده مطالبات یک سازمان یا شرکت است. این مهم مطالباتی است که سازمان از اشخاص حقیقی یا حقوقی دارد. اسناد دریافتنی می‌تواند طیف گسترده‌ای از مطالبات ازجمله فروش کالا، ارائه خدمات، پرداخت پاداش یا وام را شامل شود. با استفاده از اسناد دریافتنی، می‌توان به مطالبات شرکت دسترسی داشت. با استفاده از این اسناد می‌توان گزارش‌های مالی را که در سازمان از اهمیت بالایی برخوردار هستند تهیه کرد. از مهمترین این گزارش‌ها، می‌توان به گزارش‌های ترازنامه صورت‌های مالی اشاره کرد.

حساب‌های دریافتنی چیست؟

حساب‌های دریافتنی نشان دهنده مطالبات واحد تجاری از اشخاص و شرکت ها می‌باشد. این حساب ممکن است از فروش کالا یا ارائه خدمات، پرداخت مساعده، پرداخت وام یا مواردی از این قبیل ایجاد شود.

حساب‌های دریافتنی براساس عامل ایجاد مطالبات به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

به دودسته اسناد دریافتنی تجاری و اسناد دریافتنی غیرتجاری

الف: اسناد دریافتنی تجاری: حساب‌های دریافتنی تجاری به حساب‌هایی گفته می‌شود که از مطالبات ناشی از فعالیت مستمر واصلی واحد تجاری ایجاد می‌گردد. به عبارت بهتر این مطالبات یا ناشی از فروش کالا یا ارائه خدمات است. به‌عنوان‌ مثال در یک کسب‌وکاری که به خریدوفروش محصول خاصی می‌پردازد فروش آن محصول باید در اسناد دریافتنی تجاری قید گردد.

ب: اسناد دریافتنی غیرتجاری: در مقابل تجاری، اسناد دریافتنی غیرتجاری قرار دارد که ناشی از مطالباتی است که از فعالیت اصلی و مستمر واحد تجاری نشات نمی‌گیرد. ازجمله این مطالبات می‌توان به پاداش کارکنان، وام پرداختی به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اشاره کرد.

نحوه ثبت اسناد دریافتنی؟

ثبت سند دریافتنی که پس از استعلام از بانک به پرداخت کننده عودت می‌گردند و یا واگذار می‌شوند، واگذاری چک یا به بانک می‌باشد و یا به شخص که واگذاری به شخص اصطلاحا خرج چک گفته می‌شود.

 برای ثبت اسناد دریافتنی دریافت کننده  بدهکار می‌شود  و پرداخت کننده بستانکار می‌شود.

امیدواریم با مطالعه این مقاله پاسخ خود را به سوالات دریافت کرده باشید. در کنار مطالعه این مطلب، کارشناسان آپاداس در انتخاب دوره آموزش حسابداری مناسب شما را همراهی خواهند کرد. شما می‌توانید از طریق راه‌های ارتباطی ثبت شده در قسمت تماس با ما ارتباط برقرار کنید و یا با درخواست مشاوره رایگان با شما در تماس خواهیم بود.

گردآورنده: نسترن قربانی 1400/12/17، دانشجوی مقطع کارشناسی حسابداری

آخرین مقالات
آپاداس

مدیر

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}